กัมพูชา ครั้งที่ 9

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประเทศกัมพูชาครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดย Khmer Youth and Social Development (KYSD) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, MetaHouse German Cultural Centre, Cambodia International Cooperation Institute (CICI), โรงเรียน Sophy Secondary School, โรงเรียน TmorTrep Primary School, โรงเรียน Hun Sen 1st Mitona High School และโรงเรียน Sophy Primary School ระหว่างวันที่ 1-18 ตุลาคม 2560 โดยมีการฉายภาพยนตร์สำหรับผู้ชมเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่ศูนย์การศึกษาของพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานที่สามารถรองรับการจัดงาน รวมไปถึงการจัดการทดลองทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ประเทศกัมพูชามีผู้เข้าชมภาพยนตร์ทั้งสิ้น 564 คน
 

Cambodia

 


    Films

    บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

      วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี