Campuchia

CAMPUCHIA Lần thứ 9

Liên hoan phim khoa học lần thứ 9 tại Campuchia được tổ chức bởi Đoàn thanh niên và phát triển xã hội Khmer (KYSD) hợp tác cùng Viện Goethe Thái Lan, Trung tâm văn hóa Đức MetaHouse, Viện hợp tác quốc tế Campuchia (CICI), trường cấp hai Sophy, trường tiểu học Tmor Trep, trường trung học Hun Sen 1st Mitona và trường tiểu học Sophy, diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 18 tháng 12. Buổi chiếu phim hướng đến những khán giả trẻ từ lứa tuổi tiểu học đến đại học đã diễn ra tại các trung tâm giáo dục đối tác có đủ cơ sở hạ tầng để tổ chức các các thí nghiệm đi kèm đến chủ đề của phim. Năm 2017 đã có tất cả 564 người đến tham dự các buổi chiếu phim ở Campuchia.
 

Cambodia

 


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

    Zapata's Scienceen

    Secondary School (12 - 16)
    Tiếp ...