สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 6

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศลาวจัดขึ้นใน 16 หมู่บ้านและอีก 16 โรงเรียนในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2560 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น การฉายภาพยนตร์และกิจกรรมต่างๆ จัดโดยกลุ่มอาสาสมัคร 12 คน ซึ่งบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่จาก Youthfrom Mind Media และบางส่วนมาจากข้าราชการจากหน่วยงานด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เทศกาลมีผู้เข้าชมรวมทั้งสิ้น 3,684 คน
 

Laos

 


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   Laos

   The Pre Jury


   Pantana Alounsavath
   Trainer and Advisor
   Participatory Development Training Center (PADETC)

   more


   Inpone Nakhonesy
   Deputy Director of the Mass Media Department
   Lao National Television

   more


   Bounthanh Phongphichid
   Author

   more