สปป. ลาว

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศ สปป ลาว งานเทศกาลฯ ครั้งที่ 6

ในปี พ.ศ. 2559 ดอกลาวเซ็นเตอร์ (DOKLAO Center) ด้วยร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย กรมภาพยนตร์ (กระทรวงข้อมูล วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว) กรมพละและศิลปศึกษา และสถาบันวิจัยเพื่อการศึกษา ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งที่ห้า

ตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดเทศกาลฯ ภาพยนตร์ได้ถูกจัดฉายขึ้นที่โรงเรียนต่างๆในเมืองหลวง เวียงจันทน์และอำเภอรอบๆ โดยสื่อและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้กล่าวขานว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เน้นให้เห็นเด่นชัดด้านการศึกษาและมีผู้เข้าชมถึง 11,000 คน

Laos

  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   Laos

   The Pre Jury


   Pantana Alounsavath
   Trainer and Advisor
   Participatory Development Training Center (PADETC)

   more


   Inpone Nakhonesy
   Deputy Director of the Mass Media Department
   Lao National Television

   more


   Bounthanh Phongphichid
   Author

   more