Lào

LÀO Lần thứ 6

Ở Lào, Liên hoan Phim Khoa học đã diễn ra tại 16 ngôi làng và 16 trường học vào tháng 11 và tháng 12 năm 2017, với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường. Các buổi chiếu phim và các hoạt động khác được hướng dẫn bởi một nhóm 12 tình nguyện viên, trong đó có một số là thành viên của hội Youth of Mind Media, một số là quan chức chính phủ của Sở Tài nguyên và Môi trường, vv. Liên hoan phim đã đạt tổng số 3.684 khán giả.
 

Laos

 


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Laos

   The Pre Jury


   Pantana Alounsavath
   Trainer and Advisor
   Participatory Development Training Center (PADETC)

   more


   Inpone Nakhonesy
   Deputy Director of the Mass Media Department
   Lao National Television

   more


   Bounthanh Phongphichid
   Author

   more