งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศมาเลเซีย งานเทศกาลฯ ครั้งที 7

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2559 ในมาเลเซียถูกจัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ มาเลเซีย ด้วยความร่วมมือกับสมาคม Malaysian Nature Society กระทรวงการศึกษา สถาบัน German Malaysian Institute และ Association of Science, Technology and Innovation

เทศกาลฯ ได้รับการเปิดอย่างเป็นพิธีการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่โรงภาพยนตร์โกลเด้นสกรีนในศูนย์การค้าพาวิล-เลียน เมืองกัวลาลัมเปอร์ มีการฉายภาพยนตร์และแถลงข่าว ตามมาด้วยการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีโดยพันธมิตรผู้ร่วมจัดงาน เทศกาลฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายนถึงวันที 11 ธันวาคมซึ่งในช่วงเวลานั้นมีการจัดฉายภาพยนตร์มากกว่า 550 รอบในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศทำให้มีจำนวนผู้เข้าชมถึง 33,000 คน

Malaysia