Myanmar

Myanmar Lần thứ 6

Liên hoan phim Khoa học Myanmar được tổ chức bởi Viện Goethe Myanmar cùng với sự hợp tác của Bộ Giáo dục (Ban Cải cách), tổ chức Metta - Trung tâm Bago, YMCA Myanmar, Brainworks và Nhóm các trường học, Maker 360, 360ed, Salang Gabar Education (Bhamo, bang Kachin), Trường tư thục Pannatagar (Bhamo, bang Kachin), Trường tư thục Saytanar (Bhamo, bang Kachin), Trường tu viện Dhama Nandi (Mawlamyaing, bang Mon) và Tập đoàn hỗ trợ giáo dục Pynar Nady (Pyin Oo Lwin, khu Mandalay).
 

Myanmar

 

Liên hoan phim diễn ra trên khắp đất nước từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11. Các buổi chiếu phim diễn ra chủ yếu ở các trường học công của nhà nước với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Myanmar, cũng như trong các trường tư, trường tu viện, trại trẻ mồ côi và nhà thờ. Năm 2017, Liên hoan Phim Khoa học đã có 33.000 khách tham dự.


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   ENE MENE BUen

   Early Learners (5 – 8)
   Tiếp ...

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Lake of Applesen

    University and General Public
    Tiếp ...

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ


     Non-Verbal & Science Shorts

      Drone in Greenlanden

      Secondary School (12 - 16)
      Tiếp ...

      Myanmar

      GIÁM KHẢO VÒNG LOẠI


      Kyi Kyi Kha
      Phó giám đốc Ban Giáo dục Thông tin Vụ Nghiên cứu Giáo dục Myanmar

      more


      Wunna Kyaw
      Giảng viên Viện phim về Nhân quyền và Nhân phẩm

      more


      Grace Swe Zin Htaik
      Giám đốc Communication Services Group Co. Ltd

      more


      Myint Myint Soe
      Chuyên viên Ban Thông tin Giáo dục Vụ nghiên cứu giáo dục Myanmar

      more


      Su Mon Htwe
      Trưởng Ban đào tạo Forever Group

      more