แมลงจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

back to FILMS overview

[หัวข้อเทศกาลประจำปี 2560 : แอนโทรโปซีน – ขอต้อนรับสู่ยุคแห่งมนุษยชาติ]

แมลงจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อเรื่อง: แมลงจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผู้กำกับ: Alessio De Marchi
ผลิตโดย: Alessio De Marchi
ความยาว: 4 นาที 43 วินาที
ประเทศ: อิตาลี
ปี: 2559

ระดับอายุ:
มัธยมศึกษา (12 - 16 ปี)

ประเภท: แอนิเมชันและหนังสั้น

ได้รับการฉายใน: ประเทศไทย

ทุกวันนี้ เราไม่อาจแยกเทคโนโลยีออกไปจากชีวิตของเราได้เลย ในทุกๆ แง่มุมของชีวิต เทคโนโลยีจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่เสมอ เทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดว่ามนุษย์จะเคลื่อนไหว, ทำงาน, พบปะและสื่อสารกัน, รักกัน หรือกินอย่างไร แต่ทว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์ล้ำสมัยก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไป ยิ่งเราใช้เทคโนโลยีมากเพียงใด ขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ยิ่งมีมากขึ้นเช่นกัน มนุษย์เป็นตัวการหลักในการสร้างขยะทางเทคโนโลยีเหล่านี้