ประเทศไทย ครั้งที่ 13

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 แล้วโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 งานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานถึง 540,000 คน ทำให้เทศกาลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 

Thailand

 

ภาพยนตร์ที่ได้คัดเลือกมาฉาย 30 เรื่องระหว่างการจัดเทศกาลได้ถูกนำไปฉายยังศูนย์จัดงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช., หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช., อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช และฉายที่กิจกรรมสัญจรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งได้เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ นครพนม, ตรัง, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, นครราชสีมา, สระแก้ว, ยะลา, ร้อยเอ็ด, สมุทรสาคร, รังสิต, พระนครศรีอยุธยา, ชุมพร, ขอนแก่น, พิษณุโลก, นครสวรรค์, อุบลราชธานี, ลำปาง, นราธิวาส, เอกมัย และนครศรีธรรมราช งานเปิดเทศกาลอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ IMAX Paragon Cineplex ภายใต้การสนับสนุนอันดีจาก IMAX และเมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ และได้ฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Voyage of Time: The IMAX Experience โดยผู้กำกับ Terrence Malicks

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยมีเป้าหมายในปีนี้เช่นเคยที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งบรรลุได้โดยการจัดโครงการต่างๆ อาทิ การประกวด Young Thai Science Ambassador รวมไปถึงเวิร์กชอปทางด้านสื่อการเรียนรู้และการสอนร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts

       ประเทศไทย

       คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์


       Anupap Sakulngam
       Science Educator, National Science Museum Thailand (NSM)

       more

       Jumphol Hemakheerin

       Jumphol Hemakheerin
       Consultant for Science Media Division, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

       more


       Rinna Klaiklueng
       Film Scholar, Thai Film Archive

       more


       Yoottanun Harnarong
       Science Educator,The Institute for the Promotion of Teaching Science (IPST

       more


       Yuttinai Yungcharoen
       Programme Officer, Thailand Knowledge Park (TK Park)

       more