ประเทศไทย

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย งานเทศกาลฯ ครั้งที่ 13

ในประเทศไทยงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายนถึงวันที่ 18 ธันวาคม มีผู้เข้าชมงานในปี พ.ศ. 2559 จำนวนกว่า 550,000 คน ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจำนวนผู้เข้าชม

ภาพยนตร์ 22 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกถูกจัดฉายขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้นานมีบุ๊คส์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) หอภาพยนตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) อุทยานการเรียนรู้เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศโดยผ่านทางการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตลอดระยะเวลาของการจัดเทศกาลฯ

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยในส่วนของแผนงานที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย การแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การร่วมมือกับสมาคมมักซ์พลังค์ (Max-Planck Society) และการประชุม Lindau Nobel Laureate เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมสื่อวิทยาศาสตร์ในประเทศ

Download Symbol Contacts Goethe Venues Thailand (PDF, 245 KB)
Download Symbol Contacts Science Center Thailand (PDF, 35 KB)

Thailand

  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts

       ประเทศไทย

       คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์


       Anupap Sakulngam
       Science Educator, National Science Museum Thailand (NSM)

       more

       Jumphol Hemakheerin

       Jumphol Hemakheerin
       Consultant for Science Media Division, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

       more


       Rinna Klaiklueng
       Film Scholar, Thai Film Archive

       more


       Yoottanun Harnarong
       Science Educator,The Institute for the Promotion of Teaching Science (IPST

       more


       Yuttinai Yungcharoen
       Programme Officer, Thailand Knowledge Park (TK Park)

       more