ประเทศเวียดนาม

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศเวียดนาม งานเทศกาลฯ ครั้งที่ 7

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ถูกจัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่เป็นครั้งที่หกในเวียดนามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 18 ธันวาคมด้วยความร่วมมือกับ THD โซลูชั่นเพื่อการศึกษา มีการจัดฉายภาพยนตร์ 14 เรื่องจากเจ็ดประเทศและเป็นดังเช่นปีก่อนๆที่ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าชมถูกรับเชิญให้ทำการสำรวจค้นคว้าตามรูปแบบแนวทางของปีนี้ในหัวข้อวัสดุศาสตร์ – การทำความเข้าใจว่าวัสดุถูกนำมาผสมกันได้อย่างไร สามารถนำมาใช้ได้อย่างไร และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ภาพยนตร์ทั้งหมดถูกพากย์เป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้ผู้ชมทุกคนสามารถเข้าใจและเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทดลองภาคปฏิบัติและเกมต่างๆจะจัดทำไปพร้อมกับการฉายภาพยนตร์

การจัดฉายภาพยนตร์มากกว่า 300 รอบทำให้มีจำนวนผู้ชมทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559 เกินกว่า 36,000 คน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จึงถูกนับว่าเป็นรายการแสดงทางวัฒนธรรมที่สำคัญในเวียดนามด้านส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิธีการเรียนรู้นวัตกรรม

Vietnam

  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts

       ประเทศเวียดนาม

       คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์


       Trang Quynh Nguyen
       Lecturer, Hanoi Academy of Theatre and Cinema

       more


       Khuyen Thi To Nguyen
       Physics Teacher

       more


       Hoang Duong
       He received his undergraduate degree from Hanoi National University of Education in 2006.

       more