ประเทศเวียดนาม

Vietnam 7th Edition

For the seventh time, the Goethe-Institut in cooperation with THD Edu Solution company brought the Science Film Festival to educators, parents and pupils at opening events in the three big cities of Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City. There were altogether 131 schools and centers throughout the country, which offered their cooperation for presenting the festival between October 6 and December 7. The presentations and interactive shows were supported by 125 volunteers, who created an exciting atmosphere wherever they showed up and inspired the young audiences through films and experiments. With a selection of 19 films, the Science Film Festival reached 37,502 visitors in Vietnam this year.

This year’s theme “Anthropocene“ generated a great deal of interest among audiences at schools, in particular at private schools. They appreciated the film screenings and activities involving the students and were eager and flexible to integrate films and experiments into their school schedule and to present them on their premises.

The Science Film Festival 2017 was once again a big success in Vietnam. It proves the importance of science classes at schools and adds to the cultural and educational profile of the Goethe-Institut in Vietnam, enhancing its credibility as a partner in promoting science education and innovative learning.

Vietnam

  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts

       ประเทศเวียดนาม

       คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์


       Trang Quynh Nguyen
       Lecturer, Hanoi Academy of Theatre and Cinema

       more


       Khuyen Thi To Nguyen
       Physics Teacher

       more


       Hoang Duong
       He received his undergraduate degree from Hanoi National University of Education in 2006.

       more