ประเทศเวียดนาม

เวียดนาม ครั้งที่ 7

สถาบันเกอเธ่ ได้ร่วมมือกับ THD Edu Solution จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยได้ต้อนรับผู้เข้าชมงานทั้งที่เป็นครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนจากทั้งสามเมืองใหญ่ ได้แก่ ฮานอย, ดานัง และโฮจิมินห์ซิตี้ มีโรงเรียนและศูนย์การศึกษาร่วมงานทั้งสิ้น 131 แห่ง เทศกาลได้รับการช่วยเหลือในด้านการจัดงานจากอาสาสมัครกว่า 125 คนที่ทำให้งานจัดขึ้นได้อย่างประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยพวกเขาได้ร่วมกันจัดงานให้มีความน่าสนใจ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์ด้วยภาพยนตร์และการทดลองวิทยาศาสตร์ในงาน ตลอดเทศกาลได้มีการฉายภาพยนตร์จากนานาชาติ 19 เรื่องและมีผู้เข้าชมในปีนี้ถึง 37,502 คน
 

Vietnam

 

“แอนโทรโปซีน” หัวข้อหลักของเทศกาลในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนที่ได้นำภาพยนตร์ไปฉายและนำกิจกรรมไปนำเสนอในโรงเรียน

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่เวียดนามนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและได้ช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน อีกทั้งเทศกาลยังช่วยทำให้สถาบันเกอเธ่ เวียดนาม ขยายเครือข่ายงานไปยังส่วนงานด้านวัฒนธรรมและการศึกษามากยิ่งขึ้น ทำให้สถาบันเกอเธ่กลายเป็นผู้ร่วมงานที่น่าเชื่อถือในด้านการส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts

       ประเทศเวียดนาม

       คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์


       Trang Quynh Nguyen
       Lecturer, Hanoi Academy of Theatre and Cinema

       more


       Khuyen Thi To Nguyen
       Physics Teacher

       more


       Hoang Duong
       He received his undergraduate degree from Hanoi National University of Education in 2006.

       more