ẤN ĐỘ

ẤN ĐỘ Lần đầu tiên

Tại Ấn Độ đã có 19 bộ phim được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Khoa học lần đầu tiên do Viện Goethe New Delhi, Chennai, Pune và Mumbai tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Liên hoan phim được chính thức mở cửa bằng bộ phim "Chasing corals (Truy tìm san hô)" được chiếu tại Trung tâm Môi trường sống Ấn Độ dưới sự hiện diện của 250 học sinh và 11 giáo viên từ chín trường học khác nhau. Bộ phim mở đầu đã để lại ấn tượng lớn đối với khán giả qua cách miêu tả chi tiết về mối đe doạ do thay đổi khí hậu gây ra đối với rạn san hô. Sau buổi chiếu phim đã diễn ra một cuộc thảo luận nhóm cùng với Ajay Arun Venkataraman và Mayanglambam Ojit Kumar Singh về thay đổi khí hậu và hậu quả của nó.
 

India

 

Tại Pune và khu vực lân cận, các bộ phim đã được chiếu ở năm trường học: Trường Jnana Prabodhini Navanagar Vidyalya, Trường New English ở Thergaon và tại ba trụ sơ của trường Sanskriti, khuôn viên đại học Undri, Wagholi và Bukhum. Tại Chennai và Mumbai, Liên hoan Phim Khoa học đã đến với hơn 150 trường học, với hơn 64.000 người tham dự ngay lần tổ chức đầu tiên tại Ấn Độ. Qua buổi khai mạc liên hoan tuyệt vời này, viện Goethe mong muốn xây dựng liên hoan lớn tại Ấn Độ và cùng các đối tác mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong những năm tới.


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

     Bug Technology en

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Connected Seedsen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Zapata's Scienceen

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Non-Verbal & Science Shorts

      Drone in Greenlanden

      Secondary School (12 - 16)
      Tiếp ...