ศรีลังกา

ศรีลังกา ครั้งที่ 1

ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งประเทศศรีลังกาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศใหม่ในครั้งนี้ ด้วยความสนใจในการร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ในศรีลังกาทำให้สถาบันเกอเธ่ ผู้จัดงานหลัก ได้มีองค์กรพันธมิตรอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย, GIZ, Leo Clubs และ Sri Lankan Academy of Young Scientists มาเป็นพันธมิตรจัดงานหลักในครั้งนี้ มีการฉายภาพยนตร์ 24 เรื่องตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน ตามโรงเรียนประถมและมัธยม มหาวิทยาลัย และฉายแก่ประชาชนทั่วไปในทั้ง 25 เขตของประเทศ รวมทั้งสิ้นมีการฉายภาพยนตร์ 650 ครั้งและมีผู้เข้าชมในปีแรกอย่างล้นหลามถึงกว่า 85,000 คน
 

Sri Lanka

 

หนึ่งในกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นคือการฉายภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง Chasing Coral ณ สถาบันเกอเธ่ โคลอมโบ พร้อมกิจกรรมการเสวนากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาสื่อ วิชาการและการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ Rupavahini TV เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อบันเทิงที่ให้ความรู้ทางทีวีให้มีมากยิ่งขึ้น

สถาบันเกอเธ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการจัดงานครั้งแรกร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทุกท่านในปี พ.ศ. 2560 นี้จะดำเนินต่อไป เพื่อช่วยส่งเสริมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานการศึกษา อีกทั้งยังให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงสื่อดังกล่าวมากขึ้นอีกด้วย


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    Dynamic Salten

    University and General Public
    หน้าต่อไป ...

    Lake of Applesen

    University and General Public
    หน้าต่อไป ...

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์