บูร์กินา ฟาโซ

บูร์กินาฟาโซ ครั้งที่ 3

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประเทศบูร์กินาฟาโซจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-20 ตุลาคม 2560 ในเมืองวากาดูกูซึ่งเมืองหลวงของประเทศ เทศกาลจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ International School of Ouagadougou, โรงเรียน Lycée Philippe ZindaKaboré, โรงเรียน LycéeMixte de Gounghin, วิทยาลัย Lycée Technique National, วิทยาลัย Collège de jeunesfillesBelemtisséและสถาบันInstitut de recherche pour le développement และได้ทำลายสถิติจำนวนผู้เข้าชมจากการจัดเทศกาลครั้งก่อน โดยมีผู้เข้าชมมากถึง 497 คน อีกทั้งสถาบันเกอเธ่ยังได้มีการจัดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานเสวนา และการบรรยายในหัวข้อเฉพาะ ซึ่งได้ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสู่การเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง ทั้งยังทำให้ความหมายของวิทยาศาสตร์และศักยภาพของภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น ผลตอบรับของเทศกาลโดยรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์บวก ผู้เข้าชมรู้สึกชื่นชมโครงการนี้เป็นอย่างมากและยังได้เสนอแนะด้วยว่าอยากให้มีการเชื่อมโยงกับนักวิจัยและวิทยาลัยด้านภาพยนตร์อีกด้วย
 

Burkina Faso

 


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    Dynamic Salten

    University and General Public
    หน้าต่อไป ...

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts