บูร์กินา ฟาโซ

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ใน บูร์กินาฟาโซ งานเทศกาลฯ ครั้งที่ 1

บูร์กินาฟาโซจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16-18 พฤศจิกายน โดยสถาบันเกอเธ่ และ Institut de Recherche pour le Developpement (IRD) ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ouagadougou

ภาพยนตร์จัดฉายโดยสถาบันเกอเธ่และมหาวิทยาลัย หลังจากการจัดฉาย มีการอภิปรายอย่างน่าสนใจในหมู่ผู้ชมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และมียอดผู้เข้าชมทั้งหมด 200 คน แต่เสียงตอบรับในเชิงบวกเรียกร้องให้ผู้ร่วมจัดงานสานต่อและขยายงานเทศกาลฯในเมือง Ouagadougou ในปีพ.ศ.2559 ต่อไป

Burkina Faso

  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    Dynamic Salten

    University and General Public
    หน้าต่อไป ...

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts