Burkina Faso

Burkina Faso Lần thứ 3

Từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, Liên hoan phim khoa học lần thứ 3 đã diễn ra tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. Cùng với các đối tác là Trường quốc tế Ouagadougou, Lycée Philippe Zinda Kaboré, Lycée Mixte de Gounghin, Lycée Technique National, Collège de jeunes filles Belemtissé và Viện nghiên cứu Institut de recherche pour le développement, số lượng người tham dự năm nay đạt tới 497 người, cao hơn so với năm trước. Bên cạnh những thí nghiệm để làm heo của liên hoan, Viện Goethe cũng đã tổ chức những buổi thảo luận và hội thảo chuyên ngành, mà theo các dự giả, là vô cùng quý báu trong việc trao đổi các câu chuyện khoa học và làm nổi bật được ý nghĩa của khoa học cũng như tiềm năng phát triển của những bộ phim khoa học. Những phản hồi về liên hoan nhìn chung đều tích cực. Các khán giả đã đón nhận sự kiện này một cách hào hứng và còn đóng góp những gợi ý riêng cho việc mở rộng và thu hút thêm nhiều nhà nghiên cứu và các đoàn làm phim khác cho lần tổ chức tới.
 

Burkina Faso

 


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Dynamic Salten

    University and General Public
    Tiếp ...

    Treasures of the Earth – Gemsen

    Secondary School (12 - 16)
    Tiếp ...

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

     Amos, The Impossible Shoten

     University and General Public
     Tiếp ...

     Atome Sweet Homeen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Budapest Infernoen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Bug Technology en

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Life behind the Starsen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Văn hóa & Lịch sử

      Iceman Rebornen

      University and General Public
      Tiếp ...

      Non-Verbal & Science Shorts

       What do Scientists do?en

       Secondary School (12 - 16)
       Tiếp ...