Namibia Lần đầu tiên

Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11, Viện Goethe Namibia, hợp tác với UNESCO Windhoek, Đại học Namibia, Đại học Kỹ thuật, Bộ Mỏ và Năng lượng, Hội Khoa học Namibia và Ủy ban Nghiên cứu và Công nghệ Quốc gia ở Windhoek, đã tổ chức Liên hoan Phim Khoa học lần đầu tiên tại Namibia. Liên hoan phim đã chào đón tất cả 300 học sinh, giáo viên và những người quan tâm.
 

Namibia

 


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Dynamic Salten

    University and General Public
    Tiếp ...

    Treasures of the Earth – Gemsen

    Secondary School (12 - 16)
    Tiếp ...

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

     Amos, The Impossible Shoten

     University and General Public
     Tiếp ...

     Atome Sweet Homeen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Budapest Infernoen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Bug Technology en

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Life behind the Starsen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Văn hóa & Lịch sử

      Iceman Rebornen

      University and General Public
      Tiếp ...

      Non-Verbal & Science Shorts

       What do Scientists do?en

       Secondary School (12 - 16)
       Tiếp ...