รวันดา ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 14-24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันเกอเธ่ในเมือง Kigali ได้ฉายภาพยนตร์ 2 เรื่องให้กับนักเรียนและผู้สนใจกว่า 100 คนได้ชมที่ Agahozo Shalom Youth Village ในรวันดา เสียงตอบรับจากผู้ร่วมจัดงานนั้นเรียกไดว่าเป็นไปในด้านบวก ผู้จัดงานได้เน้นย้ำว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นภาคส่วนที่สำคัญเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกับผู้หญิงให้หันมาสนในวิทยาศาสตร์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศกาลจะจัดให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมในปี พ.ศ. 2561
 

Rwanda

 


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    Dynamic Salten

    University and General Public
    หน้าต่อไป ...

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts