RUANDA Lần đầu tiên

Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 11, Viện Goethe Kigali đã tổ chức hai buổi chiếu phim cho 100 học sinh và những người quan tâm tại làng Thanh niên Agahozo Shalom ở Rwanda. Phản hồi từ đối tác rất tích cực. Các nhà tổ chức nhấn mạnh rằng, khoa học và công nghệ ở Rwanda được coi là lĩnh vực rất quan trọng và những người trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ, luôn được khuyến khích nhiệt tình khám phá khoa học. Hy vọng vào năm 2018, liên hoan phim sẽ diễn ra trên quy mô lớn hơn.
 

Rwanda

 


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Dynamic Salten

    University and General Public
    Tiếp ...

    Treasures of the Earth – Gemsen

    Secondary School (12 - 16)
    Tiếp ...

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

     Amos, The Impossible Shoten

     University and General Public
     Tiếp ...

     Atome Sweet Homeen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Budapest Infernoen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Bug Technology en

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Life behind the Starsen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Văn hóa & Lịch sử

      Iceman Rebornen

      University and General Public
      Tiếp ...

      Non-Verbal & Science Shorts

       What do Scientists do?en

       Secondary School (12 - 16)
       Tiếp ...