Science Film Festival

ใบสมัคร

Please read the Submission Guidelines.ส่งใบสมัครได้ที่: Goethe-Institut Bangkok
sciencefilmsecretary@bangkok.goethe.org
ชื่อภาพยนตร์ (ภาษาไทย) :*
กลุ่มอายุที่แนะนำ: * อายุต่ำกว่า 7 ปี
อายุ 7 ถึง 11 ปี
อายุ 12 ถึง 16 ปี
อายุเกิน 16 ปี
รูปแบบภาพยนตร์:* ภาพยนตร์แอนิเมชั่น หรือ ภาพยนตร์สั้น
ซีรีส์ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์
ซีรีส์ภาพยนตร์ที่ให้สาระบันเทิง
ภาพยนตร์สารคดีทั่วไป
ภาพยนตร์สารคดีอิสระ
ภาพยนตร์ของท่านอยู่ในหมวด:* ภาพยนตร์สาระบันเทิง
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพยนตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
ภาพยนตร์วัฒนธรรม มนุษยชาติ และประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ในหัวข้อพ.ศ. 2561: การปฏิวัติอาหาร - ตอบสนองความท้าทายของปีพ. ศ. ศ. 2593 (ครอบคลุมการเกษตรการผลิตอาหารโภชนาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
ชื่อภาพยนตร์ (ภาษาอังกฤษ):
ประเทศที่ผลิต:*
ปีที่ผลิต:*
ชื่อผู้กำกับภาพยนตร์:*
ผู้ผลิตภาพยนตร์หรือผู้สนับสนุน:*
ฉายครั้งแรก (วันที่และสถานที่):

ภาพยนตร์เรื่องนี้เคยได้รับการออกอากาศทางโทรทัศน์หรือไม่ เคย ไม่เคย
ชื่อสถานีโทรทัศน์:
ความยาวของภาพยนตร์ (นาที /วินาที):
แทร็กเสียง: * ผู้ส่งผลงานสามารถผลิตภาพยนตร์ที่มีไฟล์เสียงแยก ME track (ดนตรี / เสียงบรรยากาศ ) เพื่อให้ทางผู้จัดนำไปให้เสียงพากย์เป็นภาษาท้องถิ่นนั้นๆได้ เช่น (อาระบิก ไทย เขมร ลาว เวียดนาม บาฮาซา และพม่า) ในกรณีที่ภาพยนตร์ได้รับคัดเลือก หากมีไฟล์เสียงแยกที่ไม่มีบทพูดจะช่วยให้การบันทึกเสียงพากย์มีคุณภาพดี:
มี ไม่มี
กรุณาระบุภาษาของเสียงในฟิล์ม:
ท่านมีบทภาพยนตร์ภาษาเยอรมันหรือไม่* มี ไม่มี

ท่านมีบทภาพยนตร์ภาษาอังกฤษหรือไม่ มี ไม่มี

ตัวอย่างภาพยนตร์ / ซีดีรอม ท่านอนุญาตให้ผู้จัดเทศกาลฯ นำตอนใดตอนหนึ่งในภาพยนตร์ของท่าน (ความยาวไม่เกิน 120 วินาที) มาใช้เป็นภาพยนตร์ตัวอย่างเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งในเทศกาลฯ และทางเว็บไซต์หรือไม่
อนุญาต ไม่อนุญาต

การฉายภาพยนตร์ * ท่านเห็นด้วยกับการจัดฉายภาพยนตร์ของท่านตามรายละเอียดของการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ปีพ.ศ. 2561 นี้หรือไม่?
อนุญาต ไม่อนุญาต

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่และจะนำภาพยนตร์ไปฉายที่ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในหลากหลายประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง อนุทวีปอินเดีย
และเอเชียใต้ในช่วง เทศกาลระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 01 ตุลาคมถึง 23 ธันวาคม 2561

การจัดฉายไม่ได้ทำไปเพื่อค้ากำไร และผู้จัดงานจะเก็บรักษาสำเนาภาพยนตร์ที่จัดฉายตลอดการจัดงาน
เรื่องย่อของภาพยนตร์ที่ท่านส่งเข้าประกวด (ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ):*

รางวัลที่ภาพยนตร์เคยได้รับ:

ข้อมูลด้านที่อยู่และสถานที่ติดต่อ  
ข้อมูลผู้กำกับภาพยนตร์:  
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
อีเมล
ที่อยู่
เกี่ยวกับผู้ผลิต:  
ชื่อบริษัท
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
อีเมล
ที่อยู่
ผู้จัดจำหน่าย:  
ชื่อ หรือ ชื่อในนามของบริษัท
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
อีเมล
ที่อยู่
แจ้งข่าว: * ท่านต้องการให้ผู้จัดส่งการแจ้งเตือนไปที่
ผู้กำกับ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย

เงื่อนไข * ท่านยอมรับเงื่อนไขการส่งภาพยนตร์เข้าประกวด:
มี

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
วันที่และเขตจังหวัดที่อาศัย*
ชื่อผู้สมัคร*
อีเมล *