Science Film Festival

รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นทางเทคโนโลยี

ชื่อเรื่อง: มักซ์พลังค์ซีเนม่า ตอน วัสดุชีวภาพ
ชื่อเรื่องเดิม: Biomaterialien – Patentlösungen aus der Natur

ผู้กำกับ: Jakob Kneser
ผู้ผลิต: Max Planck Society & Massih Media ประเทศ: เยอรมนี
ปี: 2014
ความยาว: 9 นาที

ผู้ชนะเลิศ 2016: มักซ์พลังค์ซีเนม่า ตอน วัสดุชีวภาพ

ผลงานที่โดดเด่นเรื่องหนึ่งจากภาพยนตร์ชุดของมักซ์พลังค์ซีเนม่า แสดงให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์สามารถสรุปหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวต่างๆในธรรมชาติได้ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีได้อย่างไร และการวิจัยในปัจจุบันได้พัฒนามาใกล้ถึงการค้นพบวัสดุอันชาญฉลาดที่สามารถรับรู้และปรับตัวเองเพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตมากเพียงใด ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จในการอธิบายว่าเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นท้ายที่สุดจะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความสุขสบายและมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วยการใช้วัสดุอันชาญฉลาด ซึ่งแท้จริงแล้ววัสดุเหล่านี้เลียนแบบหลักการ โครงสร้างรวมทั้งรูปแบบที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ