Science Film Festival

รางวัลภาพยนตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อเรื่อง: Bugs – Nature's Little Superheroes

ผู้กำกับ: Björn Platz
ผลิตโดย: a & o buero filmproduktion
ประเทศ: เยอรมนี
ปี: 2016
ความยาว: 52:00 นาที

ผู้ชนะรางวัลปี 2017: Bugs – Nature's Little Superheroes

“Bugs – Nature's Little Superheroes” เดินตามรอยนักวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจการออกแบบของธรรมชาติ และวิธีการนำมาใช้ในสถานการณ์จริงโดยคำนึงถึงสภาพทางนิเวศวิทยา มันจะแสดงให้เห็นว่า ธรรมชาติมีการแก้ปัญหาที่แยบยลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของตัวมันเองและไม่ขัดต่อธรรมชาติ และวิธีที่เราจะได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากปรัชญานี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับกลไกที่สำคัญ ที่แมลงใช้เพื่อความอยู่รอด สิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีลักษณะเฉพาะคือ การที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์ โดยอิงตามการศึกษาแมลง หลังจากดูหนังเรื่องนี้ คุณจะเห็นว่าข้อบกพร่องคือฮีโร่ตัวจริง และความอยู่รอดของเราขึ้นอยู่กับการพัฒนาความเข้าใจของชีวิตของเรา!