ArtUp! Медийни изкуства в България, Гърция и Турция

Дали преди бъдещето е било по-добро? Дали в съвременността бъдещето е вече минало? Дали, в сравнение с настоящето, днес миналото е това, което изглежда рай? Какви проекти за бъдещето има във времена на социални, икономически и политически кризи, разпростираща се бедност, корупция и недоверие в демокрацията?

Разгледайте и виртуалната изложба
future past – past future
  Изложба
  Home/s
  Какво е и къде е „домът“? Какви навици ни свързват с него? Как тези навици са се изменили чрез дигиталната ни свързаност? Изложбата “Home/s“ изследва противоречието на понятието дом със средствата на медийните изкуства.

  Разгледайте и виртуалната изложба
  Homes/s
   Повече от 400 български, гръцки и турски художници документират вече своите произведения в Дигиталната колекция на ArtUP!

   Видео арт, саунд арт, нет арт, интерактивно изкуство и други форми на медийните изкуства могат да бъдат публикувани онлайн и по този начин представени пред международна публика.
   Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen
   Какво е медийно изкуство?
   Едно приближаване към историята, настоящето и бъдещето на медийните изкуства от българска, немска, гръцка и турска перспектива.