Венцислав Занков

Венцислав Занков

Ventsislav Zankov © Нора Ангелова
Биография
Венцислав Занков е роден през 1962 в София. Завършва скулптура в Национална художествена академия в София през 1988. Пърформaнсите му в началото на 90-те години са емблематични за периода на Прехода, когато Занков става и един от първите видео артисти в България. В края на 90-те години той е един от пионерите в използването на новите медии в изкуството. От тогава до днес, той стои зад множество инициативи и кураторски проекти, сред които: Дискусионен клуб „На тясно” в Хамбара, 2004-2008; Вестник „39 грама“, 2005-2008; Фондация за съвременно изкуство „Венцислав Занков”, основана 2009; Железен орден за съвременно изкуство „Венцислав Занков”, учреден 2010; 10 години видео арт в България, по идея на Аделина Попнеделева, 2006; White, male, straight, 2002; [Zet_maG] e-zine за изкуство и култура, основан 1999; [Elektrik_BG] мейлинг лист за изкуство, култура и комуникации, от 1999 и др. В периода 1997-2008 е хоноруван, а от 2009 редовен преподавател в департамент „Изящни изкуства” към Нов български университет, София. През 2010 е преподавал скулптура и в Националната художествена академия. Сред последните му самостоятелни изяви са: Последният будоар, скулптура, кръв, видео, галерия „Райко Алексиев”, София, 2011; Нова призрачна живопис / всички вече сме призраци, галерия Ракурси, София, 2011; “Post-романтизъм. Reloaded“, Български културен институт в Берлин, Германия, 2011; „Възможно-Невъзможно. Идейни проекти за естетизация на градската среда”, Център за култура и дебат Червената къща, София, 2011 и други.
Избрани творби
2006 still life / инсталация, видео, 15:20, луп, сайт-специфично, вариращи размери. Изглед на инсталацията: Даухаус, София. http://zankov.info/video_installations/still_life/about_bg.htm
2005 Around Midnight / видео, 02:11, луп. Част от скулптурата „Гроб за двама“ (Tomb for Two), 2005. http://zankov.info/video_installations/sarcofague_movie/index.html
2002 – 1999 75 желания / 75 wishes / интерактивен CD-ROM и мултимедийна прожекция. http://zankov.info/video_installations/75_wishes/75_wishes_index.htm
2001 Никола Вапцаров „Писмо” съвременен прочит / Nikola Vaptsarov „Letter“ Modern Reading / видео, 07:29. http://zankov.info/media_files/videos/wmv/reading_vaptzarov.wmv
2000 Transitions / нет арт. http://www.ctrl-z.org/transitions/
2000 Star Wars / нет арт. http://www.ctrl-z.org/star_wars/index.html
1997 – 1992 Реконструкцияна homo sapience - XX век / Reconstruction of Homo Sapience: 20th c. / видеоскулптура. Изглед на инсталацията: Галерия IFA, Берлин, Германия, 1997. Фотография: Венцислав Занков. http://zankov.info/video_installations/homo_sapience/index.html
1995 – 1991 Тайната вечеря / The Last Supper / 13-канална видео инсталация. Изглед на инсталацията: Археологически музей, София, 1995. Фотография: Венцислав Занков. http://zankov.info/video_installations/last_supper/index.html