Katja Lange-Müller

© Goethe-Institut Istanbul
© Goethe-Institut Istanbul
Katja Lange-Müller

Okuma Tarihleri

Kötücül Koyunlar

Izmir Goethe-Institut Izmir
08.03.2010, 18.00

Izmir Ege Üniversitesi, Alman Edebiyat Fakültesi
09.03.2010, 10.00

Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, B Salonu
10.03.2010, 14:00

Muğla İl Halk Kütüphanesi, M. Pabuçcuoğlu Konferans Salonu
11.03.2010, 14:00


Özgeçmiş

Katja Lange-Müller was born in 1951 in East Berlin, where she was expelled from school at the age of sixteen for ‘un-socialistic behavior’. After training as a typesetter, she worked as a picture editor at the newspaper Berliner Zeitung and as a prop master for an East-German television station. She then worked for several years as a nurse in various psychiatric wards. In 1979 she began studying literature at the Johannes R. Becher Institute in Leipzig, and spent an exchange year in Mongolia in 1982. Upon her return to the German Democratic Republic, she worked as an editor for the publishing company Altberliner Verlag. In 1984 she fled to West Berlin. The city remains her home today.

Yapıtları
  • Böse Schafe, 2007 (Türkçesi: Kötücül Koyunlar, Çeviren: Cemal Ener, Kanat Kitap)
  • Stabile Seitenlage, 2005
  • Die Enten, die Frauen und die Wahrheit, 2003
  • Vom Fisch bespuckt, 2002
  • Die Letzten – Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei, 2000
  • Schneewittchen im Eisblock, 1996
  • Verfrühte Tierliebe, 1995
  • Lebenslauf, 1988
  • Kasper Mauser – Die Feigheit vorm Freund, 1988
  • Wehleid – wie im Leben, 1986
Kötücül Koyunlar

1987 yılı - Batı Berlin: Doğu Almanya’dan kaçan, engin yürekli çiçek satıcısı, dizgici, Soja, gizemli bir geçmişi, karanlık bir geleceği olan, uzun boylu, özgür, sessiz ve kararlı Harry’le karşılaşır. Ve o günden itibaren Harry’nin kaderi Soja’nın hayatını belirler.