Kontakt

Sprachlernzentrum Uschhorod
Nationale Universität Uschhorod
wul. Universytetsjka 14 / Raum 206
88000 Uschhorod

Leiterin des Sprachlernzentrums:
Dr. Viktoria Syno

Pädagogische Leiterin:
Viktoria Syno

uschhorod.slz.org.ua
Tel.: +380 50 516 59 75