Liên hệ

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về Liên hoan phim

TẠI HÀ NỘI
Chị Phạm Kim Chung

Phòng văn hóa
Viện Goethe Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Việt Nam
Tel.: +84 4 37342251
kimchung.pham@hanoi.goethe.org


TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Chị Nguyễn Thu Hạnh

Cán bộ chương trình
Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh
18, đường số 1, Cư xá Đô Thành
Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam
Tel.: +84 8 38326716
hanh.nguyenthu@saigon.goethe.org