Bắt đầu

© Goethe-Institut

Về liên hoan phim


Viện Goethe xin hân hạnh giới thiệu Liên hoan phim Đức lần thứ 7 tại Việt Nam. Một lựa chọn của các bộ phim mới nhất và thành công nhất của điện ảnh Đức sẽ được giới thiệu tại 5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. [Xem tiếp...]
    © Film Distributions