Nhóm sản xuất

© Goethe-Institut Vietnam

Đạo diễn

Beverly
Blankenship

Kịch bản

Christoph
Maier-Gehring

Biên đạo múa

Henning
Paar

Hướng dẫn
phát âm

Silvia
Mödden

Âm nhạc
Nhạc sĩ sáng tác

Pierre
Oser

Sân khấu
và phục trang

Andreas
Lungenschmid


Trợ lí đạo diễn: Nguyễn Huyền Nga
Trợ lí nhạc trưởng: Ngô Hoàng Linh & Ngô Phương Đông
Trợ lí biên đạo múa: Nguyễn Hồng Phong
Trợ lí sân khấu và phục trang: Đỗ Doãn Bằng
Trợ lí chỉ huy hợp xướng: Hà Mạnh Chung & Vũ Thanh Dương