Báo chí

Liên hệ báo chí

TS. Meyer-Zollitsch
Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam
ĐT.: + 84 4 3734 2251
Fax: + 84 4 3734 2254
Mail SymbolMeyer-Zollitsch@hanoi.goethe.org 

Bà Huynh Thi Thu Huong
Phòng chương trình Viện Goethe Việt Nam
56-58 Nguyễn Thái Học
Hà Nội, Việt Nam
Mail SymbolThuhuong.Huynh@hanoi.goethe.org

    Pressefotos zum Download