Adelbert von Chamisso

Các bản dịch

Cho tới nay mới chỉ có rất ít tác phẩm của Chamisso được dịch. Trong "Tyển tập văn học Đức" do Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành, Chamisso xuất hiện với  một tác phẩm thuộc thể loại ký sự bên cạnh tác phẩm của các tác giả khác như Goethe, Heine, Schiller.

Tuyển tập văn học Đức
Tác giả: Đỗ Ngoạn
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 15x21 cm, 645 trang


    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.