Michael Ende

Các bản dịch

Chuyện dài bất tận
Nguyên bản tiếng Đức: Die unendliche Geschichte
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Công ty Truyền thông Nhã Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 13x20,5 cm, 548 trangMOMO
Nguyên bản tiếng Đức: MOMO
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Dịch từ ngôn ngữ: Đức
Nơi xuất bản: Công ty Truyền thông Nhã Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 13x20,5 cm, 346 trang

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.