Hermann Hesse

Các bản dịch

Narcisse và Goldmuld
Nguyên bản tiếng Đức: Narziss und Goldmund
Dịch giả: Viễn Nguyên
Dịch từ ngôn ngữ: Pháp
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Lao Động
Năm xuất bản (tái bản): 2001
Khổ sách: 14x19 cm, 468 trang


Đôi bạn chân tình
Nguyên bản tiếng Đức: Narziss und Goldmund
Dịch giả: Vũ Đình Lưu
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (Sài Gòn, VNCH, 1967); Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2001
Khổ sách: 14x19 cm, 332 trang


Nhà khổ hạnh và gã lang thang
Nguyên bản tiếng Đức: Narziss und Goldmund
Dịch giả: Phùng Khánh
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản An Tiêm (Sài Gòn, VNCH, 1972); Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1994, 1998, 2001


Câu chuyện của dòng sông
Nguyên bản tiếng Đức: Siddhartha
Dịch giả: Phùng Khánh, Phùng Thăng
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản An Tiêm (Sài Gòn, VNCH, 1967), Nhà xuất bản Lá Bối (Sài Gòn, VNCH, 1965, 1966), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1988, 1996, 1998, 2001


Tuổi trẻ và cô đơn
Nguyên bản tiếng Đức: Peter Cmenzind
Dịch giả: Vũ Đình Lưu
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (Sài Gòn, VNCH, 1968, 1972)


Sói đồng hoang
Nguyên bản tiếng Đức: Der Steppenwolf
Dịch từ ngôn ngữ: Pháp
Dịch giả: Chơn Hạnh, Phùng Thăng
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (Sài Gòn, VNCH, 1969)


Tuổi trẻ thần tiên
Nguyên bản tiếng Đức: Schön ist die Jugend
Dịch giả: Bùi Quang Đông
Dịch từ ngôn ngữ:
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Bông Hồng (Sài Gòn, VNCH, 1972)


Đâu mái nhà xưa
Nguyên bản tiếng Đức: Schön ist die Jugend
Dịch giả: Hoài Khanh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 13x19 cm, 244 trangTuồng ảo hóa
Nguyên bản tiếng Đức: Das Glasperlenspiel
Dịch giả: Nguyễn Ngọc Minh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Nguồn Sáng (Sài Gòn, VNCH, 1972)


Huệ tím và những chuyện khác
Nguyên bản tiếng Đức: Iris und andere Märchen
Dịch giả: Thái Kim Lan
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Năm xuất bản: 1998


Tuổi trẻ băn khoăn
Nguyên bản tiếng Đức: Demian
Dịch giả: Hoài Khanh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (VNCH, 1968, 1971, 1974), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1998


Hành trình sang Đông phương
Nguyên bản tiếng Đức: Die Morgenlandfahrt
Dịch giả: Hoài Khanh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (VNCH, 1967), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2001


Mối tình của chàng nhạc sĩ
Nguyên bản tiếng Đức: Gertrud
Dịch giả: Vũ Đằng
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Ca Dao (VNCH, 1972), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2001, Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn, 2007

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.