Elfriede Jelinek

Các bản dịch

Die Liebhaberinnen
Vietnamesischer Titel: Tình ơi là tình
Übersetzer: Lê Quang
Verlag: Công ty sách Nhã Nam, Nhà xuất bản Đà Nẵng
Erscheinungsjahr: 2007
Buchformat: 12x20 cm, 274 Seiten

Die Klavierspielerin
Vietnamesischer Titel: Cô gái chơi Dương Cầm
Übersetzerin: Ngọc Cầm Dương
Verlag: Công ty sách Alpha, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Erscheinungsjahr: 2006
Buchformat: 13x20,5 cm, 359 Seiten

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.