Arthur Koestler

Các bản dịch

Sonnenfinsternis (1)
Vietnamesischer Titel: Đêm hay ngày, aus der englischen Sprache
Übersetzer:
Verlag: Armerican Information Service in Südvietnam
Erscheinungsjahr: 1954


Sonnenfinsternis (2)
Vietnamesischer Titel: Tội công thành, aus der französischen Sprache
Übersetzer: Quốc Ấn
Verlag: Nhà xuất bản Đen Trắng, Südvietnam
Erscheinungsjahr: 1973


Sonnenfinsternis (3)
Vietnamesischer Titel: Vòng tròn ma thuật, aus der russischen Sprache
Übersetzer: Phạm Minh Ngọc
Online publiziert am 13.04.2008 in talawas:

http://www.talachu.org/tacphamdich.php?bai=225#nr0

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.