Erich Maria Remarque

Các bản dịch

Der schwarze Obelisk
Vietnamesischer Titel: Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh
Übersetzer: Vũ Kim Thư
Verlag: Nhà xuất bản Hậu Giang, 1990; Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM, 2001; Nhà xuất bản Văn học, 2004


Geborgtes Leben/Der Himmel kennt keine Günstlinge
Vietnamesischer Titel: Bản du ca cuối cùng
Übersetzer: Vũ Kim Thư
Verlag: Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM
Erscheinungsjahr: 1997
Buchformat: 13x19 cm, 479 Seiten


Im Westen nichts Neues
Vietnamesischer Titel: Phía tây không có gì lạ
Übersetzer: Lê Huy
Verlag: Nhà xuất bản Văn học
Erscheinungsjahr: 1996
Buchformat: 13x19 cm, 343 Seiten


Zeit zu leben und Zeit zu sterben (1)
Vietnamesischer Titel: Một thời để yêu và một thời để chết
Übersetzer: Cô Liêu
Verlag: Nhà xuất bản Văn học
Erscheinungsjahr: 2000
Buchformat: 13x19 cm, 457 Seiten


Zeit zu leben und Zeit zu sterben (2)
Vietnamesischer Titel: Thời gian để sống và thời gian để chết
Übersetzer: Lê Phát
Verlag: Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM
Erscheinungsjahr: 2001
Buchformat: 13x19 cm, 573 Seiten


Arc de Triomphe
Vietnamesischer Titel: Khải Hoàn môn
Übersetzer: Cao Xuân Hạo
Verlag: Nhà xuất bản Văn học
Erscheinungsjahr: 2001
Buchformat: 13x19 cm, 671 Seiten


Schatten im Paradies
Vietnamesischer Titel: Bóng tối thiên đường
Übersetzer: Tô Hoàng
Verlag: Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM
Erscheinungsjahr: 1990
Buchformat: 13x19 cm, 485 Seiten


Die Nacht von Lissabon
Vietnamesischer Titel: Đêm Lisbon
Übersetzer:
Verlag: Nhà xuất bản Văn học
Erscheinungsjahr:
Buchformat:


Das gelobte Land
Vietnamesischer Titel: Miền đất hứa
Übersetzer:
Verlag:
Erscheinungsjahr:
Buchformat:


    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.