Patrick Süskind

Các bản dịch

Die Taube
Vietnamesischer Titel: Chỉ tại con chim bồ câu
Übersetzer: Lê Chu Cầu
Verlag: Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Erscheinungsjahr: 2004
Buchformat: 13x19 cm, 100 Seiten
Das Parfüm: Die Geschichte eines Mörders
Vietnamesischer Titel: Mùi hương – câu chuyện của một kẻ giết người
Übersetzer: Lê Chu Cầu
Verlag: Công ty sách Nhã Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Erscheinungsjahr: 2007
Buchformat: 14x20,5 cm, 348 Seiten

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.