Stefan Zweig

Các bản dịch

Verwirrung der Gefühle (?)
Vietnamesischer Titel: Ngõ hẻm dưới ánh trăng
Übersetzer: Phùng Đệ, Lê Thi
Verlag: Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM
Erscheinungsjahr: 2002
Buchformat: 13x19 cm, 358 Seiten
Brief einer Unbekannten
Ein Sammelband der Kurzgeschichten von Stefan Zweig
Vietnamesischer Titel: Bức thư của người đàn bà không quen
Übersetzer:
Verlag: Nhà xuất bản Phụ Nữ
Erscheinungsjahr: 2000
Buchformat: 13x19 cm, 671 Seiten

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.