Khoa học


 

Mục này giới thiệu các tác giả và tác phẩm tiếng Đức trong các lĩnh vực: triết học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn... đã được dịch ra tiếng Việt.

Hiện chúng tôi đã cập nhật được 19 tác giả và 35 tác phẩm.

    Thời sự sách Đức

    Thông tin cập nhật về các cuốn sách mới xuất bản trên thị trường sách Đức, Áo, Thụy Sĩ. Có đánh giá của giới phê bình uy tín trong khối Đức ngữ.