Các khóa tiếng Đức ở TP HCM

Thông tin về các khóa học tiếng Đức tại TPHCM

Các bạn có thể chọn học một trong các khóa tiếng Đức của Viện Goethe phù hợp với thời gian và trình độ của mình. Trong trường hợp cần biết thêm thông tin, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho bạn. Ngoài ra, để phục vụ cho việc thi lấy chứng chỉ của bạn, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các khóa luyện thi dành cho học viên thuộc mọi trình độ khác nhau.

Đối với những người muốn nhập cư vào Đức theo diện đoàn tụ gia đình và cần có bằng tiếng Đức cơ sở (SD1) để trình diện cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán, chúng tôi tổ chức các khóa tiếng Đức cho người nhập cư (Khóa SD1) để phục vụ riêng quý vị.

Học phí và Lệ phí thi 2015 ở TP HCM (PDF, 120KB)
Lịch học và lịch thi 2015 ở TP HCM (PDF, 120KB)

Học phí và Lệ phí thi 2016 ở TP.HCM (PDF, 120KB)
Lịch học và lịch thi 2016 ở TP.HCM (PDF, 120KB)
 

Các khóa học sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khóa đoàn tụ
gia đình (SD1) 

(chi tiết...)
Thứ 2 đến thứ 6
08:00 - 11:30
07.12.- 18.03.2016
Đăng ký online:
02.11.2015
14.000.000,-VNĐ
A1
(A1.1 + A1.2)
Thứ 2 đến thứ 6
08:00 - 12:30
hoặc 13:00-17:30
04.01 -12.03.2016
Đăng ký online:
từ 21.12.2015
 
 9.000.000,-VNĐ
A2, B1, B2
 
Thứ 2 đến thứ 6
08:00 - 12:30
hoặc 13:00-17:30
04.01 -12.03.2016
Đăng ký:
học viên: 22.-23.12.2015
bên ngoài: 24.12.2015
 9.000.000,-VNĐ
A1.1
(Lớp buổi tối)
Thứ 2, 4, 6
hay thứ 3, 5, 7

18:00 - 20:30
04.01 -12.03.2016
Đăng ký online:
từ 21.12.2015
 4.000.000,-VNĐ
từ A1.2
(Lớp buổi tối)
Thứ 2, 4, 6
hay thứ 3, 5, 7

18:00 - 20:30
02.11 –31.12.2015
Đăng ký:
học viên: 22.-23.12.2015
bên ngoài: 24.12.2015
 4.000.000,-VNĐ
Luyện thi A1
 
Thứ 2 đến thứ 6
13:30 - 17:30
30.11 -04.12.2015
 1.500.000,-VNĐ
Luyện thi B1
 
Thứ 2 đến thứ 6
08:00 - 11:30
07.- 18.12.2015
 3.000.000,-VNĐ

Lịch thi xếp lớp dành cho học viên bên ngoài:
  • 24.12.2015, 09:00
  • 30.12.2015, 14:00 
Kiểm tra trình độ tiếng Đức trên Web

Tổng quan về các bậc trình độ của Viện Goethe

* Vui lòng đặt lịch hẹn đăng ký học Online đối với các khóa A1 và "Đoàn tụ gia đình (SD1)" tại đây: Đặt lịch hẹn đăng ký học

* Đăng ký tại Phòng ngôn ngữ TP HCM. Nếu quý vị cần biết thêm thông tin, xin liên hệ với chúng tôi qua điện thoại.
 

Các kỳ thi sắp tới tại TP. Hồ Chí Minh

Trong tháng 12 năm 2015 và 01 năm 2016, Viện Goethe có các kỳ thi sau tại TP HCM
 
A1, A2 05.12.2015
23.01.2016
B1 03.12 (Schriftlich) + 04.12.2015(Mündlich)
21.01.2016 (Schriftlich) + 22.01.2016 (Mündlich)
C2 mở theo nhu cầu

 Các quy định về kỳ thi SD1 ở TP Hồ Chí Minh (PDF, 70KB)
 Mô tả kỳ thi SD1 và yêu cầu kiến thức đối với thí sinh (PDF, 80KB)

Nếu các bạn có ý định tham gia một kỳ thi tại Viện Goethe xin liên hệ đăng ký tại phòng Ngôn ngữ đúng hạn (bắt đầu nhận đăng ký thi ngay từ bây giờ cho đến 2 tuần trước ngày thi). Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi chỉ có thể nhận một số lượng có hạn thí sinh. Việc tiếp nhận đăng ký sẽ ưu tiên theo trình tự thời gian. Mong các bạn thông cảm.

Học từ xa và học Online

của Viện Goethe

Học tiếng Đức ở Đức

Các khóa tiếng Đức của Viện Goethe
Tham khảo