Humor

Das fesselnde Buch, © e.o. plauenTegneserier har ikke samme status i Tyskland som i for eksempel Frankrike, Italia eller Spania. Dette er ikke minst på grunn av den store tyske tradisjonen for humoristiske tegninger. På begynnelsen av det 20. århundre, da andre europeiske land oppdaget og importerte den nye amerikanske sjangeren, så man i Tyskland ikke behovet for ytterligere former for tegnet underholdning. Med karikaturene og billedhistoriene i verdenskjente publikasjoner som Fliegende Blätter, Münchner Bilderbogen, Simplicissimus eller Neuruppiner Bilderbogen, var tilbudet stort nok som det var. Der ble politikk kritisert og det finere selskap latterliggjort. De tyske leserne følte seg dermed for voksent underholdt til at noe så enkelt som tegneserier kunne interessere dem. Derfor slo i første rekke ikke tegneserier igjennom i Tyskland.

Den første suksessrike tyske tegneserien, Vater und Sohn av e. o. plauen (Erich Ohser), ble utgitt fra 1934 til 1937. Dette er en humoristisk serie som formelt orienterer seg mer mot de tradisjonelle billedhistoriene enn mot de franske tegneseriene som kom ut samtidig. I Vater und Sohn finner man kun unntaksvis tekstelementer. Dermed mangler den karakteristiske forbindelsen mellom tegning og skrift i bildet, noe som skiller tegneserier fra andre former for grafiske fortellinger.

I 1960 – årene utviklet Robert Gernhardt tegneserien Schnuffi. Dette var en ren tullefortelling med slurvete tegnestil som han skrev for det satiriske tidsskriftet Pardon. Tegneserien skulle se så enkel ut som mulig, nettopp for å svare til fordommene folk hadde mot tegneserier. De to kollegene hans, F. K. Waechter og F. W. Bernstein (Fritz Weigle), begrenset seg til den klassiske formen av cartoon (vitsetegning), altså det humoristiske enkeltbildet som mangler tegneseriens sekvensielle fortellermåte. Fra gruppen Frankfurter Satiriker, som ble grunnlagt av Gernhardt, Waechter og Bernstein, kom senere noen av de viktigste tegnerne av humoristiske tegninger og cartoons: Hans Traxler, Clodwig Poth, Bernd Pfarr, Achim Greser og Heribert Lenz. Spesielt Poth og Pfarr brukte ikke lenger tegneserien kun som parodisk element, men utnyttet også dens spesifikke styrker.

Roy&Al, © Ralf KönigDette ble retningsgivende også for andre tegnere. Poths samfunnskritiske tegneserier inspirerte blant annet Gerhard Seyfried, som i 1970 – årene ble til protestbevegelsens tegneseriekronikør, Marie Marcks og Franziska Becker, som på sin bisk-humoristiske måte konsentrerte seg om emansipasjonen, Ralf König, som gjorde det samme for homofilibevegelsen, samt Volker Reiche, som senere med Strizz skulle bli en av de viktigste tyske tegneserietegnerne. Pfarrs kombinasjon av vanvittig humor og høyst individuell tegnestil ble suksessrikt videreført i Werner av Brösel (Rötger Feldmann) og i tegneseriene av Brösel (Rötger Feldmann) og i tegneseriene av Walter Moers Käpt'n Blaubär, etter en figur av Moers, og komikeren Otto Waalkes Ottifanten, ble til to svært populære tyske avistegneserier. Spesielt for Berliner Tageszeitung skapte Thomas Körner (alias ©Tom) stripen Touché, som satte nye normer for tyske humoristiske tegneserier.

Etter årtusenskiftet etablerte det seg en ung generasjon av cartoonister som laget vitsetegninger. De hadde en forenklet stil som fant publikum langt utover de vanlige tegneserieleserne. FIL (Philip Tägert) og østerrikeren Nicolas Mahler var to stormestere i nonsens. Størst popularitet oppnådde likevel tegneserien Nicht lustig av Joscha Sauer , som startet på nettet, samt cartoonserien Shit Happens! av Ralph Ruthe. Sistnevnte prøver slett ikke å fortelle satirisk, men underholder med ordspill og situasjonshumor. Dette står i vitsetegningene, og ikke i karikaturens, tradisjon. Dermed har den tyske humoristiske tegneserien framkalt det endelige bruddet med tradisjonen.
Andreas Platthaus
er kulturredaktør i Franfurter Allgemeine Zeitung.

Copyright: Goethe-Institut e. V., Online-Redaktion
Oktober 2008

    Facebook

    Bli tilhenger av ”Deutsch- sprachige Comics“ og få regelmessig aktuelle meldinger om det tyske tegneseriemiljøet!

    Litteraturliste

    Tips om innkjøp av tyskspråklige tegneserier til biblioteker utenfor Tyskland