Catalin Dorian Florescu

Jacob beschließt zu lieben

© C.H. Beck Verlag, München, 2011Catalin Dorian Florescu: Jacob beschließt zu lieben © C.H. Beck Verlag, München, 2011 Tato kniha, jejíž autor se narodil roku 1967 v rumunském Temešváru a dnes působí coby spisovatel a psycholog v Curychu, představuje skutečný epos a rodinnou ságu zároveň. Příběh rodiny Obertinů zahrnuje v šesti velkolepě pojatých kapitolách 300 let a vrací se až do období třicetileté války. (…) Román nenuceně splétá individuální osudy s historickými událostmi a dějinami dobývání, diktatur a politických zvratů. Pro čtenáře může jeden z půvabů knihy spočívat právě ve změnách perspektivy: jednou autor sleduje pouze soukromý výřez, jindy se v centru jeho pozornosti ocitá celá vesnice a později i krajinu, na jejichž hranicích však vnímáme náznaky daleko širšího dění. Catalin Dorian Florescu, který nás prostřednictvím svého banátského dějiště zavádí do světa „Nížin“ Herty Müllerové, je rozený vypravěč. Na rozdíl od Müllerové však nepoužívá koncentrovaný jazyk. Spíše třese rohem hojnosti plným obrazů, příhod, postav a scén, kreslí ohromující příběh o násilí a zradě, bídě a utrpení, hladu a žízni.

Beatrice Eichmann-Leutenegger: „Rückkehr aus der Totenwelt“
© Neue Zürcher Zeitung, 3. března 2011

Catalin Dorian Florescu
Jacob beschließt zu lieben
C.H. Beck Verlag, München, 2011
ISBN 978-3-406-61267-1
odkazy k tématu