Sibylle Lewitscharoff

Blumenberg

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2011Sibylle Lewitscharoff: Blumenberg © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2011 Filozof sedí u psacího stolu ve své pracovně a píše. Vzhlédne a všimne si čehosi velkého, žlutého, chlupatého, něčeho, co dýchá a co tu před chvílí ještě nebylo: před ním na koberci leží lev. I když se filozofové naučili nevěřit vlastním očím, je lvova existence natolik očividná, že klíčící pochybnosti nemají šanci zapustit kořeny. A protože filozofové jsou, už kvůli svému povolání, lidé spíše rozvážní lidé, neztratí náš hrdina sebeovládání ani tváří v tvář mocnému, i když, jak se zdá, už nikoli nejmladšímu zvířeti. (…) Sibylle Lewitscharoff není známá tím, že by se podřizovala diktátu literárního „realismus“. Ve svém nejnovějším románu umožní čtenáři stát se svědkem podivuhodného, bájného vztahu. Záleží na tom, že se filozof, který má co do činění s onou velkou kočkou, jmenuje „Blumenberg“, tak jako filozof Hans Blumenberg, který zemřel v roce 1996? Ano, záleží. (…) Lev, kterého autorka přivedla na scénu, ztělesňuje (takříkajíc v opačném gardu) Blumenbergova témata. Fenomenální zvíře majestátně spočívající v pracovně kupříkladu vychází vstříc lidské „potřebě útěchy“, o níž nehovoří pouze románový Blumenberg. A nejenom to. Lev rovněž zpevní filozofovu neustále kolísající/choulostivou víru ve svět a slouží, jak čtenář zjistí, coby seismografický „generátor jistoty“. Zdá se, že je schopný nastolit „na světě pořádek jediným úderem tlapy“...

Uwe Justus Wenzel: „Der Löwe ist los“
© Neue Zürcher Zeitung, 13. září 2011

Sibylle Lewitscharoff
Blumenberg
Suhrkamp Verlag, Berlín, 2011
ISBN 978-3-518-42244-1
odkazy k tématu