Judith Schalansky

Der Hals der Giraffe

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2011Judith Schalansky: Der Hals der Giraffe © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2011 Nejlepší by bylo být zvířetem, „opravdickým zvířetem, bez rozumu, který omezuje vůli“. Ovšem i pocity jsou spíše na obtíž, takže ještě lákavější by bylo existovat jako rostlina: Měli bychom listy, které svým chlorofylem provozují fotosyntézu. (…) Podobné veskrze lákavé myšlenkách se honí hlavou učitelky přírodopisu Inge Lohmark, hlavní hrdinky románu „Der Hals der Giraffe“. Jsou odrazem chuti utéct, která je zřejmě vlastní každému živočišnému druhu. Inze do důchodu chybí nejspíš zhruba deset let, ale její školu v městečku v Předním Pomořansku nejspíš zavřou ještě dřív. V regionu poznamenaném odchody, bouráním domů a nezaměstnaností už prostě není dost dětí. Představa, že vegetace znovu dobije území města a příroda bude nakonec silnější než lidská kultura se svými pomíjivými výtvory, se nedá v tomto případě tak lehko zavrhnout. (…) Knihu Judith Schalansky lze vnímat jako subtilní příspěvek k debatě o vzdělání. A vzdělání podle světonázoru Ingy Lohmark patří k věcem, které se vzpírají přírodě, a jsou tudíž pochybné.

Jörg Magenau: „Kein Artenschutz für Menschen“
© Süddeutsche Zeitung, 28. září 2011

Judith Schalansky
Der Hals der Giraffe
Suhrkamp Verlag, Berlín, 2011
ISBN 978-3-518-42177-2
odkazy k tématu