Ulrike Edschmidová

Das Verschwinden des Philip S.

© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2013Ulrike Edschmidová: Das Verschwinden des Philip S. © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2013 Ve vzpomínkové knize „Das Verschwinden des Philip S.“, psané s nápadnou opatrností, ba přímo půvabem, nepadne jméno vypravěčky skryté za ich-formou jedinkrát. Nakladatelství označuje knihu jako „román“. Důvodem může být podpora prodeje či obezřetnost, neboť jde o silně autobiografickou rekonstrukci událostí starých čtyřicet let, která není bez rizika; událostí, jejichž proměna v bojovou radikálnost, teror a ideologicky motivovanou nenávist byla stejně tak plíživá jako hrozivá. Skutečné jméno Philipa S. bylo Werner Philipp Sauber; náležel k „Hnutí 2. června“ (o čemž Ulrike Edschmidová mlčí) a zemřel 9. května 1975 v Kolíně nad Rýnem po přestřelce s policií. Milostný vztah s Ulrike Edschmidovou byl touto dobou již více než tři roky minulostí. Poslední léta jeho života, která strávil v ilegalitě, již neprožívala v jeho blízkosti. (…) A to, v čem je mimořádnost i odvaha její perspektivy a stylu, má svůj původ právě zde, v kritice selektivního myšlení politických táborů, v tom, že se dokonce pokouší uchovat si od něj odstup. A výsledek stojí zato – vzniká obraz doby vyznačující se svébytnou poetickou dynamikou: autorce jde o konkrétní věci. Její próza je jasná a citlivá, nikdy však nesklouzává k sentimentu.

Ina Hartwigová: „Wanderer auf Abwegen“
© Süddeutsche Zeitung, 22. březen 2013

Ulrike Edschmid
Verschwinden des Philip S.
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2013
ISBN 978-3-518-42349-3
odkazy k tématu