Thomas Stangl

Regeln des Tanzes

© Droschl Verlag, Graz, 2013Thomas Stangl: Regeln des Tanzes © Droschl Verlag, Graz, 2013 Narrator towarzyszy dwóm siostrom, obie tuż po dwudziestce, z różnej perspektywy, raz w drugiej, raz w trzeciej osobie, podczas wędrówek po mieście. (….) Choć wciąż mowa jest o wielkich wydarzeniach, o przewrotach i rewolucjach, to spojrzenie Stangla nie koncentruje się na panoramie, tylko trwa konsekwentnie przy wewnętrznej perspektywie jego postaci. Poznawanie i ewentualne zmienianie świata mogą być w ten sposób, jeśli w ogóle, jedynie rezultatami samopoznania, które jednak z kolei permanentnie poddawane jest w wątpliwość: Co to jest prawda? Co jest rzeczywistością, a co produktem maszyny iluzji? Dwie siostry zatem, Mona ma na imię jedna, druga pozostaje bez imienia. Są prawdopodobnie tancerkami, obydwie stale zajęte, popędzane, mocno znerwicowane; pojawiające się tu i ówdzie zdyszane napięcie przypomina prozę w stylu Marlene Streeruwitz. Jedna siostra daje się porwać prądowi demonstracji; druga, Mona, chadza własnymi drogami, znika na całe tygodnie, ponosi niepowodzenia tu i tam, u mężczyzn, w knajpach, aby w końcu w akcie spełnionej konsekwencji zniszczyć samą siebie.

Christoph Schröder: „Bösartige Gnome“
© Die Zeit, 29 sierpnia 2013

Thomas Stangl
Regeln des Tanzes
Droschl Verlag, Graz, 2013
ISBN 978-3-85420-846-4
Linki