Beletrie – romány, povídky, poezie, detektivky

Gerhard Falkner
Apollokalypse

© Berlin Verlag, Berlin, 2016 Gerhard Falkner: Apollokalypse © Berlin Verlag, Berlín, 2016 Román Apollokalypse vypráví sám Georg Autenrieth, osoba, jež zůstává nezachytitelná, třebaže mluví, miluje, pije. Kdo tu vlastně hovoří a kolik lidí v sobě tento Autenrieth skrývá, zůstane záhadou, která románu propůjčuje napětí. Nikoli chronologicky, nýbrž diskontinuálně nás vypravěč, jemuž nelze ani věřit, ani nevěřit, provází Berlínem mezi lety 1985 a 1995. Do tohoto období patří i pád zdi, z čehož se tu nedělá velký povyk. Západ, Východ, se zdí nebo bez ní: Příběh se odehrává ve všech částech města, přičemž střihy mu propůjčují ženy: Isabel, studentka umění, a Billy, Bulharka Bilijana. Obě jsou svázány s jinými muži, když s nimi Autenrieth postupně naváže divoký erotický vztah, Isabel s umělcem Büttnerem, Billy s německým vojákem. (…)
Život postav stejně jako život města se kompletně mění v umění, text dělá dokonalým způsobem dlouhý nos na morální i politické otázky. Frakci těch, kdo oceňují výhradně jednoduché, nekomplikované romány blízké životu, ať to klidně vadí – čtenáři však naleznou potěšení ve smyslnosti popisů, v chytré komičnosti jednotlivých scén a ve vtipu vyprávění (…).

Jens Bisky: „Teufel mit roter Harfe“
© Süddeutsche Zeitung, 3. září 2016

Gerhard Falkner
Apollokalypse
Berlin Verlag, Berlín, 2016
ISBN 978-3-8270-1336-1
432 stran


odkazy k tématu