Beletrie – romány, povídky, poezie, detektivky

Bodo Kirchhoff
Widerfahrnis

© Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main, 2016Setkání jako z pohádky: Žena zazvoní u mužových dveří, oba, žena i muž, si prošli útrapami a jsou trochu znavení životem, oba jsou nejtěsnějším způsobem svázaní se svou minulostí, víc než se současností, vzájemně poznají svou ztracenost a rozhodnou se, i když se teprve seznámili, podniknout společně cestu autem. (…)
Oba, Reither a Leonie Palmová, (…) si nesou svoje příběhy. Vzpomínky prý jsou našeptávání, které „člověka omamuje nebo naplňuje bolestí nebo obojí“, píše se v knize. Cesta, která vede až do Catanie na Sicílii, je pokusem postavit proti vzpomínkám lehčí přítomnost, poněkud vyvážit bilanci zkušeností a ještě jednou se něčeho odvážit.
V rychlém sledu je tu líčena i láska: počátek ztracený v myšlenkách, skvělý a bez starostí o budoucnost, vždycky jen činící další krok; otázka, čím by tento vztah mohl být; posléze vtrhnutí vnějšího světa – pak konec, rozloučení. Svět oba rozvážně milující potká v podobě zpustlé dívky. Najednou je tu, zubožená a němá, a bez ptaní se k dvojici připojí - neslýchaná a na důsledky nejbohatší událost celé novely. Náhle je všechno jinak, cesta prostě potřebuje cíl nebo přinejmenším směr. V záhadné dívce se projevuje síla a bezmoc spolužití; je v ní cosi kouzelného nebo čarovného, nejsme z ní moudří.

Ulrich Rüdenauer: „Zukunft? Führen wir nicht“
© Süddeutsche Zeitung, 31. srpna 2016

Bodo Kirchhoff
Widerfahrnis
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt nad Mohanem, 2016
ISBN 978-3-627-00228-2
224 stran


odkazy k tématu