Beletrie – romány, povídky, poezie, detektivky

Saša Stanišić
Fallensteller

© Luchterhand  Literaturverlag, München, 2016 Saša Stanišić: Fallensteller © Luchterhand Literaturverlag, Mnichov, 2016V roce 2014 vydal Saša Stanišić svůj mihotavý, úžasný a po právu cenami ověnčený román Vor dem Fest (Noc před oslavou, Labyrint 2016), odehrávající se ve fiktivní vesnici Fürstenfelde, vytvořené z několika skutečných vesnic.
V ústředním příběhu nové knihy povídek Fallensteller, jenž je s téměř stovkou stran jednoznačně nejdelší v knize, se do Fürstenfelde a k chronologickému způsobu vyprávění vrátil. Spisovatel je pryč. Jednoho dne se ovšem objeví kladeč pastí, „vzadu cop, vpředu pleš, černý kabát s vysokým límcem jako ze století, kdy muži nosili 'pantalóny'“. Tajemný cizinec hovořící výlučně v rýmech je řešitelem problémů. Aspoň to o sobě tvrdí. Umí urovnávat konflikty i chytat obtížná zvířata, aniž by se jim něco stalo. Ve skutečnosti je však možná všechno docela jinak. A co vůbec znamená u autora jako je Stanišić „ve skutečnosti“?
Stanišić sám je kladečem pastí. A v každé povídce mu nějakým způsobem sedneme na lep. Především jeho jazyku. Rychle se dostaví pocit, že máme co do činění se spisovatelem, jenž dovede takřka všechno: prohlédnout a popsat lidi, vytvářet pointy nechat příběh cíleně se vytratit do ztracena, vyprávět v náznacích, aby se krátce nato stal překvapivě explicitním. Stanišić má ze psaní zcela jednoznačně potěšení a toto potěšení se bezprostředně přenáší na čtenáře.

Christoph Schröder: „Ein heiterer Melancholiker“
© ZEIT ONLINE, 18. května 2016

Saša Stanišić
Fallensteller
Luchterhand Literaturverlag, Mnichov, 2016
ISBN 978-3-630-87471-5
288 stran


odkazy k tématu