Beletrie – romány, povídky, poezie, detektivky

Shida Bazyar: Nachts ist es leise in Teheran © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2016

Shida Bazyar
Nachts ist es leise in Teheran

Název románu („V noci je v Teheránu ticho“) stejně jako jméno jeho autorky poukazují na to, že Shida Bazyar, narozená v roce 1988 v Hermeskeilu v Porýní-Vestfálsku, má kořeny v Íránu. Její zájem o téma uprchlíci je tedy stejně jako u Fataha, rovněž narozeného v Německu, biograficky podmíněný; rodiče, které v jejím románu snadno rozpoznáme coby postavy, opustili v osmdesátých letech vlast, třebaže jako levicově orientovaní studenti v roce 1979 přivítali svržení šáha. (...)více ...
Maxim Biller: Biografie © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2016

Maxim Biller
Biografie

Už několik desetiletí je provokatérem německé literární scény, možná i tím, kdo udává směr. Požaduje více odvahy, více relevantností a konec toho, co on sám označuje jako „Schlappschwanzliteratur“, tedy literatury mdlé a ochablé. Směle se rozhlíží po německé literární krajině a vidí pouze měšťáky nebo spořádané řemeslníky. A pak je tak rovněž nazývá, třebaže ostatní to posuzují zcela jinak. Něhu a laskavost u něho v tomto ohledu nehledejte. (...) Nyní přichází se svým velkým románem. Nazývá tuto knihu memoáry. Název: Biografie. Terorismus, sexualita, holocaust, láska a rodina, Německo a Izrael, Praha a Moskva – takřka na každé stránce.více ...
Matthias Brandt: Raumpatrouille. Geschichten © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2016

Matthias Brandt
Raumpatrouille. Geschichten

Raumpatrouille není ani literární zúčtování s mimořádným otcem, ani dodatečný pokus o sblížení jako esej Andenken (2006) autorova staršího bratra Larse Brandta. To, co zde Matthias Brandt jakoby mimochodem odhaluje o Willy Brandtovi jako soukromé osobě, tedy že byl uzavřený, emocionálně neohrabaný a přesto svým způsobem spolehlivý otec, ani o jediný centimetr nepřesahuje, co už víme.více ...
Catalin Dorian Florescu: Der Mann, der das Glück bringt © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2016

Catalin Dorian Florescu
Der Mann, der das Glück bringt

Florescu opět, jako již v knize „Zaira“, vypráví příběh odehrávající se mezi východní Evropou a severní Amerikou. Tentokrát však jde o dva proudy vyprávění, které se proplétají stále silněji a s postupujícím časem jsou čím dál napínavější. Na začátku prvního proudu je chudičký kamelot, dědeček vypravěče Raye, imigrant. V roce 1899 pozoruje na řece East River v New Yorku loď, která vozí dětské rakve. Tam by nechtěl skončit. Ne takhle brzo. Zdánlivě neohroženě se chlapec se spoustou jmen a krásným hlasem protlouká velkoměstskou džunglí a shlíží do vražedných propastí.více ...
Durs Grünbein: Die Jahre im Zoo © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2015

Durs Grünbein
Die Jahre im Zoo

„Skříňka vzpomínek“, básní Durs Grünbein v jednom z lyrických intervalů svých memoárů „Die Jahre im Zoo“ („Roky v zoo“), je „starý plech plný žížal:/Otevřeme ji a ovane nás bídnost, dětství“. Tato bídnost není ovšem hlavním rysem v Grünbeinově popisu dětství a mládí. Naopak: Oceňovaný lyrik rozhodně připouští, navzdory veškeré přesnosti v popisu osu nepěkných událostí jako byl (jediný) výprask, který mu uštědřila matka nebo smrt kamaráda, i nostalgické vzpomínky, třebaže je nikdy nepřikrášluje.více ...
Christoph Hein: Glückskind mit Vater © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2016

Christoph Hein
Glückskind mit Vater

Román Christopha Heina, který se zakládá na skutečných událostech, představuje německé paradigma. Je to přesně kalkulovaná směs pravdy a konstrukce, neochvějná a grandiózní. Otce Konstantin Boggosch nikdy nepoznal, je však vepsán do jeho života. Ba ještě hůř: do spisu, který leží u východoněmeckých úřadů. Ať už má syn v úmyslu cokoli, otcův stín je rychlejší. Státem podporovaným gymnastou se v NDR navzdory nejlepším předpokladům stát nemůže, protože v jeho spise zkrátka stojí to, co tam o onom válečném zločinci stojí. (…)více ...
Abbas Khider: Ohrfeige © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2016

Abbas Khider
Ohrfeige

Publikovat na počátku roku 2016 román, který pojednává o tom, jak se žije v Německu uchazečům o azyl, to zní jako chytrý tah. Pro Khidera jde ovšem o staré téma, nejen proto, že se tématem emigrace, odporu a exilu zabýval již svých třech předchozích dílech. Spisovatel narozený v roce 1973 v Bagdádu musel sám roku 1996 opustit svou vlast a několika oklikami se roku 2000 dostal do bavorského Ansbachu. (...) Román „Ohrfeige“ („Facka“) začal Khider, který dnes žije v Berlíně, psát před třemi lety. To, že kniha vychází právě teď, kdy se tématu migrace věnují všechna média, je tedy spíše náhoda. (...)více ...
Radek Knapp: Der Gipfeldieb © Piper Verlag, Mnichov, 2015

Radek Knapp
Der Gipfeldieb

Je to jen skromný mladík, provádějící odečty topení, který náhle dostane chuť zrekapitulovat svůj krátký život. A přesto stačí přečíst si pouze dvě, tři stránky jeho monologu, abychom se náhle ocitli ve Vídni plné svérázných figurek a absurdních situací. (…). Neboť Ludwik Wiewurka (…) sice nemá žádné oslnivé úspěchy, zato se však může prokázat nanejvýš dobrodružným životopisem: jako dvanáctiletého ho vlastní matka vytrhla z chráněné idyly prarodičovského domu na varšavském předměstí a unesla do Vídně, kde ho navzdory zoufalým protestům násilím držela.více ...
Christian Kracht: Die Toten © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2016

Christian Kracht
Die Toten

Na první pohled vypráví román Die Toten jednoduchý příběh. Režisér Emil Nägeli, Švýcar stejně jako Kracht, získá počátkem třicátých let zakázku, která ho přivede do Japonska. Kulturní funkcionář Masahiko Amakasu tu má v úmyslu „pracovat proti všemocně vyhlížejícímu americkému kulturnímu imperialismu“, mezi Tokiem a Berlínem má vzniknout „celuloidová osa“. Amakasuovým spojencem v říšském hlavním městě je Alfred Hugenberg, reakcionářský mediální magnát Výmarské republiky a v roce 1933 krátce ministr hospodářství v prvním kabinetu Adolfa Hitlera. Pro Hugenberga jsou hrané filmy, jak píše Kracht, „střelný prach pro oči“.více ...
André Kubiczek: Skizze eines Sommers © Rowohlt Berlin Verlag, Berlín, 2016

André Kubiczek
Skizze eines Sommers

Že nebylo všechno špatné? Hloupost, byla to paráda! Přinejmenším když vám bylo jako Renému čerstvých šestnáct, měli jste dvojkazeťák z Tuzexu a celé letní prázdniny roku 1985 volný byt na postupimském sídlišti. Reného otec, akademik věrný režimu, odjíždí na sedmitýdenní mírovou konferenci do Švýcarska a svému nedospělému synovi nechá tisíc marek na nejnutnější výdaje a dvě stě navrch jako dárek k narozeninám. Pod dřezem stojí sedm lahví francouzského brandy. (…)více ...
Michael Kumpfmüller: Die Erziehung des Mannes © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2016

Michael Kumpfmüller
Die Erziehung des Mannes

(…) příběh skladatele Georga si rozhodně může činit nárok na to, že vysvětluje komplikovanou situaci mužského pohlaví v současném Německu. Avšak při výletu do citového světa jednoho páru z literární historie si Kumpfmüller uchoval intimnější styl vyprávění. Cestuje vlastně nalehko, bez tematického nákladu klasického románu ze současnosti, zato s přehledným vybavením románu vývojového, na jehož koncept odkazuje už název: Cituje román L’Éducation sentimentale (Citová výchova) od Gustava Flauberta, jenž se do němčiny překládá buď jako Die Erziehung des Herzens (Výchova srdce) nebo Die Erziehung der Gefühle (Výchova citů).více ...
Katja Lange-Müller: Drehtür © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2016

Katja Lange-Müller
Drehtür

Asta stojí na mnichovském letišti vedle nepříliš používaných otočných dveří u vozu z půjčovny a zoufale kouří cigarety z duty free. Nejenže vypadá ztraceně, ona také ztracená je, stejně jako její zavazadla, která zůstala na cestě kdesi mezi Nikaraguou a Německem. Hlavní postava nového románu Katji Lange-Müller strávila posledních 22 let svého života v Manague a v jiných vzdálených místech, na Džerbě, v Ulánbátaru, ve službách humanitárních organizací. Nakonec šla kolegům svou zapomnětlivostí nejspíš už jenom na nervy, a jakmile dosáhla důchodového věku, byla s jemným důrazem odeslána zpět do rodné země.více ...
Thomas Melle: Die Welt im Rücken © Rowohlt Berlín Verlag, Berlín, 2016

Thomas Melle
Die Welt im Rücken

Thomas Melle ve své nové knize autobiograficky popisuje svoje maniodepresivní onemocnění. Příběh jeho bipolární poruchy, což je eufemistické, a, jak on sám říká, až příliš nevinné označení pro katastrofu, již tato nemoc dovede napáchat, je nelítostně upřímný a šokujícím způsobem brutální. Zároveň je „šíleně“ komický. Melle ho v jednom interview označil za „existenciální grotesku“. A protože ho manické fáze ženou do berlínských klubů, hospod, na večírky a na koncerty, vykresluje Melle jakoby mimochodem zároveň i portrét přehřáté berlínské popové scény.více ...
Joachim Meyerhoff: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2015

Joachim Meyerhoff
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Román (a za něj je dílo na přebalu označeno) začíná v roce 1989. Vypravěč Joachim vlastně přijíždí ze severního Německa do Mnichova proto, aby nastoupil na civilní službu, zcela překvapivě je však přijat na hereckou školu Otto Falckenberga. Kvůli nedostatku peněz se ubytuje v pokoji pro hosty mondénní vily svých prarodičů, jež leží kousek od zámku Nymphenburg. Zůstane tam tři a půl roku, o kterých kniha vypráví.
„Ach, diese Lücke...“ („Ach, tahle prázdnota...“) je dvojí: Za prvé popis toho, jak se z neohrabaného mladého muže stává umělec.více ...
Terézia Mora: Die Liebe unter Aliens © Luchterhand Literaturverlag, Mnichov, 2016

Terézia Mora
Die Liebe unter Aliens

Terézii Moru odjakživa zajímají ztřeštěnci a podivíni. Před sedmnácti lety vydala tato spisovatelka pocházející z Maďarska svou první knihu s názvem Seltsame Materie… (…)
Upoutala svébytným okouzlujícím jazykem a také tím, že na společnost pohlížela z okraje. Od té doby získala řadu cen a stipendií, napsala tři velké romány, její styl začal být suverénnější, časté střídání auktoriální a osobní perspektivy, vnějšího a vnitřního pohledu propůjčuje jejím textům cosi rtuťovitého. Nová kniha je nyní opět svazkem povídek, jmenuje se Die Liebe unter Aliens (Láska mezi mimozemšťany).více ...
Martin Mosebach: Mogador © Rowohlt Verlag, Reinbek u Hamburku, 2016

Martin Mosebach
Mogador

Mogador je bývalý portugalský název přístavního města na atlantickém pobřeží Maroka. (…) Mosebachův Mogador není pouze příběhem o kriminálních ekonomických machinacích, nýbrž i knihou pohádek, kde ze zázraku prýští další zázraky jako při ohňostroji, kde lidskost bydlí hned vedle hrůzy a nevinnost vedle zkaženosti. (…)
Hrdinou knihy je mladý muž jménem Patrick, který se již mlád oženil s apartní Pilar. „Byla to puritánka čerstvého, chutného druhu.“ Pilar pochází ze zámožné rodiny, on naproti tomu ze skromných poměrů.více ...
Kathrin Schmidt: Kapoks Schwestern © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2016

Kathrin Schmidt
Kapoks Schwestern

Od svého debutu s názvem Die Gunnar-Lennefsen-Expedition z roku 1998 si diplomovaná psycholožka Kathrin Schmidtová, narozená roku 1958 v durynském městě Gotha, získala jméno jako lyrička a epička vládnoucí jazykem a přistupující k němu tvořivým způsobem. Ve svých rodinných románech pokaždé sahá hluboko do německé minulosti. Zajímají ji přitom zejména tragické případy lásky a zrady, týkající se agentů Stasi. Jako takový se provinil i Werner Kapok, syn Henny a Kurta. Vyrůstal společně se sestrami Schaechterovými, jeho postava však na rozdíl od nich zůstává nevýrazná. Nyní se všichni tři vrátili do treptowských řadovek (...)více ...
Peter Stamm: Weit über das Land © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2016

Peter Stamm
Weit über das Land

Thomas je zaměstnancem ve světě, v němž vládne práce: Má dvě děti, manželku a dům na švýcarském maloměstě. Průměrnější život existovat nemůže. Avšak jednoho dne se otec rodiny z nevysvětlitelných důvodů nevrátí z práce domů. Manželka Astrid zpočátku ještě věří v nedopatření. Uklidňuje děti, dává si odpovědi, žongluje se zdánlivými vysvětleními. Ale pak už je jasné: Thomas se vypařil.více ...
Saša Stanišić: Fallensteller © Luchterhand Literaturverlag, Mnichov, 2016

Saša Stanišić
Fallensteller

V roce 2014 vydal Saša Stanišić svůj mihotavý, úžasný a po právu cenami ověnčený román Vor dem Fest (Noc před oslavou, Labyrint 2016), odehrávající se ve fiktivní vesnici Fürstenfelde, vytvořené z několika skutečných vesnic.
V ústředním příběhu nové knihy povídek Fallensteller, jenž je s téměř stovkou stran jednoznačně nejdelší v knize, se do Fürstenfelde a k chronologickému způsobu vyprávění vrátil. Spisovatel je pryč. Jednoho dne se ovšem objeví kladeč pastí, „vzadu cop, vpředu pleš, černý kabát s vysokým límcem jako ze století, kdy muži nosili 'pantalóny'“. Tajemný cizinec hovořící výlučně v rýmech je řešitelem problémů.více ...
Heinz Strunk: Der goldene Handschuh © Rowohlt Verlag, Reinbek u Hamburku, 2015

Heinz Strunk
Der goldene Handschuh

Nejde o aktuální společenský román, Heinz Strunk daleko spíše vypráví příběh hamburského vraha žen ze sedmdesátých let Fritze Honky a nachází přitom nesmírně srozumitelný jazyk pro tyto lidi pobývající blízko němoty. Jakoby mimochodem však Strunk vykresluje zároveň i obraz společnosti, jež má jen málo společného s tím, jak stará Spolková republika popisovala sama sebe. Je hluboce nepříjemné, ale i velmi osvětlující přečíst si v tomto románu, co vše patří k odkazu oné doby.více ...
Guntram Vesper: Frohburg © Schöffling und Co. Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2016

Guntram Vesper
Frohburg

Několik desetiletí strávil Vesper, jež si dosud získal renomé především jako básník a autor rozhlasových děl, „probíráním, prohledáváním, pročesáváním vzpomínek“. Nyní nám přestavuje své dětství a mládí strávené ve Frohburgu – v roce 1957 uprchl s rodinou do Spolkové republiky – na pozadí neblahých, ideologicky obsazených dějin 19. a 20. století (…).více ...
Anna Weidenholzer: Weshalb die Herren Seesterne tragen © Matthes & Seitz Verlag, Berlín, 2016

Anna Weidenholzer
Weshalb die Herren Seesterne tragen

Rozhodující otázka zní: Co? Co Karl Hellmann zkoumá? A proč? Chtěl by to vědět muž, který před supermarketem prodává pečená kuřata. Karl a ten muž mlčí, dívají se na kuřata, která se otáčejí na rožni. Pojďme se zabývat následující otázkou, začne a pomyslí si: Vždyť já už to sám nevím. Chtěli bychom zjistit spokojenost, zkrátka a dobře, chtěli bychom zachytit, jaký je tu život. Tahle scéna by klidně mohla pocházet od Loriota, stejně jako by Karl Hellmann mohl být postavou vystřiženou z trochu ujetého melancholického filmu.více ...
Benedict Wells: Vom Ende der Einsamkeit © Diogenes Verlag, Curych, 2016

Benedict Wells
Vom Ende der Einsamkeit

Mnichovský spisovatel Benedict Wells, ročník 1984, je zázračné dítě německy psané literatury. Již v pětadvaceti letech se mu podařil bestseller, „Becks letzter Sommer“, zfilmovaný s Christianem Ulmenem. (...) „Vom Ende der Einsamkeit“, Wellsův nový román, je dosud jeho nejambicióznějším dílem: kronika jedné rodiny, zaznamenávající více než tři desetiletí. Vypravěč, muž jménem Jules, se na prahu čtyřicítky pln melancholie ohlíží za svým životem a životem své rodiny. (...)více ...
Philipp Winkler: Hool © Aufbau Verlag, Berlín, 2016

Philipp Winkler
Hool

Hool je portrét mladého muže jménem Heiko Kolbe, vyprávěný důsledně ich-formou. Heiko už od mládí patří k hannoverským hooligans, k nimž se dostal přes vlastního otce a strýce. Jeho příslušnost k nim ještě posílí vznik party spřátelených kluků ze sousedství, s nimiž Heiko zažívá první organizované rvačky s fanatickými přívrženci jiných fotbalových klubů. Nezbytné odhodlání k násilí vyžaduje komunitu, důvěru, zdokonalování. Mladistvá těla se stávají bojovými stroji, parta falangou, v níž má každý svou pevnou roli. (…)více ...