Szépirodalom – Szépirodalom, Regények

Christian Kracht
A holtak

© Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln, 2016 Christian Kracht: A holtak © Kiepenheuer & Witsch Könyvkiadó, Köln, 2016Első megközelítésben egy meglehetősen egyszerű történetet mesél el A holtak. A Krachthoz hasonlóan svájci születésű filmrendező, Emil Nägeli azt a megbízatást kapja a harmincas évek elején, hogy utazzon el Japánba. Japánban éppen azon dolgozik ugyanis egy Masahiko Amakasu nevű kultúrfunkcionárius, hogy „a mindenhatónak tűnő amerikai kultúrimperializmusnak ellenszegülve“ létrehozza a Tokió-Berlin „celluloid-tengelyt“. Amakasu szövetségese a német fővárosban Alfred Hugenberg, a Weimari Köztársaság reakciós médiamágnása, aki 1933-ban egy ideig gazdasági miniszteri posztot töltött be Hitler első kormányában. Hugenberg úgy tartja – írja Kracht –, hogy a játékfilm „a szem puskapora“.
Hugenberg és Amakasu alakjában két valós történelmi személyt szerepeltet regényében a szerző. De felbukkan mellettük Charlie Chaplin, Heinz Rühmann és a kultúratudós Siegfried Kracauer is. (...) A holtak színpadképét a filmipar, a hatalomra törő európai fasizmus és nemzetiszocializmus, illetve az említetteknek az autoritárius japán állammal kötött szövetsége szolgáltatja. Milan Kundera mondta egy ízben, hogy a regény nem a rajttól a célig tartó kerékpárverseny. Kracht pedig megszívlelve ezt nem egy klasszikus regény stílusában, hanem úgyszólván egyfajta folytatásos képregény gyanánt meséli el a történetet. Az egyes, mindössze néhány oldalt kitöltő fejezetek önmagukba zárt egységet alkotnak – mintha csak rövid filmtekercseket futtatnának le előttünk a vetítőgépen.

Sebastian Hammelehle: „Liebe, so absurd wie der Tod“
(„Abszurd a szerelem, akárcsak a halál“)
© Literatur Spiegel, Oktober 2016

Christian Kracht
A holtak
Kiepenheuer & Witsch Könyvkiadó, Köln, 2016
ISBN 978-3-462-04554-3
212 oldal


kapcsolódó linkek