Beletrie – romány, povídky

Ingeborg Bachmann: Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit © Verlage Suhrkamp und Piper, Berlín/ Mnichov, 2017

Ingeborg Bachmann
Male oscuro. Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit

Ve hře je mnoho skrupulí, jež je třeba vzít v úvahu, když se v novém vydání a redakční úpravě či dokonce vůbec poprvé veřejnosti předkládají dopisy a texty Ingeborg Bachmannové, tragicky zesnulé v roce 1973. A jako by sami sobě chtěli dodat odvahu, vybrali vydavatelé pod vedením salcburského germanisty Hanse Höllera hned na začátku z archívu soukromé věci z autorčiných nejhorších let. Věci, které jsme dosud nikdy nečetli.více ...
Lukas Bärfuss: Hagard © Wallstein Verlag, Göttingen, 2017

Lukas Bärfuss
Hagard

Na necelých 180 stranách rozvíjí Bärfuss příběh, který se odehrál během několika málo březnových dní ve městě, „v němž je lhostejnost přetrvávajícím postojem“. Práce, kontakty, každodenní život, vše je na tomto místě podřízeno produktivitě. A přesto se při čtení vkrádají pochybnosti, zda nekonečný blahobyt a společenská bezstarostnost nebudou brzy minulostí. (…)více ...
Zsuzsa Bánk: Schlafen werden wir später © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2017

Zsuzsa Bánk
Schlafen werden wir später

Dvě dívky, od dětství blízké přítelkyně – to byly hlavní hrdinky úspěšného románu Zsuz¬si Bánk Světlé dny, který vyšel v roce 2011 (česky 2013 Host). Také Már¬ta a Jo-han¬na, hrdinky její nové knihy, jsou odmalička nejlepší kamarádky. Mezitím však dospěly, je jim pětačtyřicet a bolestně si uvědomují, že jejich život je napůl pryč.více ...
Olga Grjasnowa: Gott ist nicht schüchtern © Aufbau Verlag, Berlín, 2017

Olga Grjasnowa
Gott ist nicht schüchtern

Ve svém třetím románu „Gott ist nicht schüchtern“ (Bůh není nesmělý) stvořila Olga Grjasnowa obzvláště ostrý předěl mezi společenskou a životopisnou výchozí pozicí svých protagonistů a jejich dalším životním příběhem. Mezi roky 2011 a 2016 přijdou Hammoudi a Amal o všechno, co tvořilo jejich dosavadní existenci. (…)více ...
Gerhard Henschel: Arbeiterroman © Hoffmann & Campe Verlag, Hamburk, 2017

Gerhard Henschel
Arbeiterroman

Tento román pojednává stejně jako šest předchozích objemných svazků autorovy kroniky blahobytné Spolkové republiky o tmelu klasické středostavovské rodiny, jeho rodině… (…). Od generace prarodičů byla v Henscheho rodině vyměřována a zaříkávána jednotvárnost, ve stavebních i milostných denících, fotoalbech a dlouhých dopisech. Z materiálu, který Henschel posbíral a vytřídil ve svém sklepě, stejně jako z intenzivních rešerší v městské knihovně zaměřených na výrobky, politické události a pragmatické dobové jevy, rekonstruuje svou minulost tempem „jeden a půl stránky za den“, s nárokem všechno popsat „pokud možno jedna ku jedné“ tak, jak to bylo.více ...
Juliana Kálnay: Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens © Klaus Wagenbach Verlag, Berlín, 2017

Juliana Kálnay
Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens

Svět v domě číslo 29 je vzhůru nohama: Muž, který se pomalu mění ve strom. Jiný, který se nastěhuje do výtahu. Dítě, jež beze stopy zmizí a jako krtek se schovává v dírách. Fotograf ze suterénu, který se svou rodinou žije v dokonalé tmě. A bratři-dvojčata ve druhém patře vpravo, kteří jsou možná jednou a téže osobou. Debutový román Juliany Kálnay „Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens“ (Krátká kronika postupného mizení) připomíná hemžení groteskních scén a záhadných postav, jež spojuje pouze dům, který obývají. (…)více ...
Anna Kim: Die große Heimkehr © Suhrkamp Verlag, Berlín, 2017

Anna Kim
Die große Heimkehr

Vzhledem k rychlé kariéře výrazu „postfaktický“ bychom si mohli myslet, že žádné dvacáté století neexistovalo. Žádné lži za časů válek, žádné převýchovné tábory a ministerstva propagandy (…). Román Anny Kim „Die große Heimkehr“ (Velký návrat domů) nám v tomto ohledu uděluje hned dvojí lekci z historie. Autorce se podařilo napsat vypravěčsky napínavý a názorný úvod do korejských dějin, o něž bojuje propaganda. Anna Kim se v Koreji v roce 1977 narodila, v roce 1979 se s rodinou vystěhovala zprvu do Německa a posléze do Rakouska. (…)více ...
Dirk Kurbjuweit: Die Freiheit der Emma Herwegh © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017

Dirk Kurbjuweit
Die Freiheit der Emma Herwegh

Román pojednává o marných bojích a strašlivé lásce demokratického revolučního básníka Georga Herwegha a jeho ženy Emmy. Jejich společný příběh je tvořen politickou fraškou a soukromou tragédií. Pojednává o emancipaci a nových začátcích, ale i o ničivé vášni: o nesebekritičnosti na jeho a nesobeckosti na její straně. Kurbjuweit nazval svůj román „Die Freiheit der Emma Herwegh“ (Svoboda Emmy Herweghové), třebaže současníci této statečné ženě předhazovali, že ze sebe učinila otrokyni svého muže. (…)více ...
Jonas Lüscher: Kraft © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Jonas Lüscher
Kraft

Muž, o něhož zde jde, ví, co chce, má nápady a schopnost se prosadit, má tedy sílu – na delší dobu. Avšak od chvíle, co se usadil ve své kariéře a uskutečnil svoje měšťácké rodinné sny, přešlapuje dosti nespokojeně na místě. Starý kamarád ze studií István, žijící v USA, mu zprostředkuje lákavou nabídku. Za přesvědčivou odpověď na otázku, proč je všechno, co je, dobré a přesto to lze zlepšit, byl vypsán jeden milion dolarů. (…)více ...
Eva Menasse: Tiere für Fortgeschrittene © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín nad Rýnem, 2017

Eva Menasse
Tiere für Fortgeschrittene

Tak je to kletba, nebo požehnání? „Poslední dobou se nedá vůbec na ničem shodnout,“ stěžuje si hostitelka, když se v okruhu přátel drolí poslední jistoty: Měly by zprávy o zločinech obsahovat i národnost pachatele, nebo je to, jak si jeden z hostů myslí, rasistické a svědčící o předsudcích? (…) Je tato kontroverznost svědectvím o tom, jak se domnívá jiný, že to „i mezi námi začíná být stále pravičáčtější“? Nebo by se lidé měli, tak jako Nora, radovat, že v rozhovorech „výjimečně o něco jde“? (…)více ...
Jochen Schmidt: Zuckersand © C. H. Beck Verlag, Mnichov, 2017

Jochen Schmidt
Zuckersand

Otec, který v románu Jochena Schmidta „Zuckersand“ postrkuje syna velkoměstskou džunglí – zprvu v kočárku, potom na odstrkovadle a odrážedle – tento otec je šprýmař s dokonalým smyslem pro pointu. Tedy na jedné straně. Ale to se týká pouze stránky, již staví na odiv, neboť jinak máme co do činění s podivínským berlínským kreativcem, jenž žije ve svých vlastních světech a ujímá se péče o potomstvo, zatímco se jeho přítelkyně a matka dítěte Klara věnuje solidnímu zaměstnání na památkovém úřadě.více ...
Martin Walser: Statt etwas oder Der letzte Rank © Rowohlt Verlag, Reinbek u Hamburku, 2017

Martin Walser
Statt etwas oder Der letzte Rank

Na rozdíl od svého antipoda Güntera Grasse, který se projevoval opozičně a přitom vždycky plul s hlavním proudem, Walser nikdy nedopadal na všechny čtyři jako kočka, nýbrž se chytal do z části vlastnoručně postavených pastí. Těžko říct, co z toho byla věrnost principům a co taktická neobratnost. Bolestivá ohlédnutí se za všemi těmito procesy pronikají knihou těsně pod povrchem její hlásané uvolněnosti. A pak je tu samozřejmě kapitola Walser a ženy. Zde se čtenáři nabízí, třebaže v anonymizované a anekdotizované podobě, přece jenom cosi na způsob vzpomínek na konkrétní zážitky.více ...
Anne Weber: Kirio © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2017

Anne Weber
Kirio

Na tak lehkonohý kabinetní kousek na pomezí pohádky pro děti, pitoreskního románu, podobenství o životní moudrosti a hagiografie jsme mezi významnou románovou tvorbou posledních let dávno nenarazili. Ve svém příběhu ze života úžasného budižkničemu vytvořila autorka malý zázrak (…). Se životními plány, přesvědčeními, silou prosadit se, cílevědomostí, vůbec s cíli jako takovými si na toto stvoření jménem Kirio nepřijdete. Poflakuje se po světě, nejraději chodí po rukou, bere věci tak, jak přicházejí, chlad, hlad a štěnice v jeskyni v Ardèche, v níž nějaký čas žije, stejně jako v maličké mansardě v Paříži, kde hraje na ulici na flétnu: koktání a vzlykání, zároveň smích a pláč.více ...
Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol © Rowohlt Verlag, Reinbek u Hamburku, 2017

Natascha Wodin
Sie kam aus Mariupol

Natascha Wodin je dcera ukrajinského nuceně nasazeného dělníka, jedna z mnoha milionů lidí, které do Německa deportovali národní socialisté. Tím, že vyjímá svou matku z anonymity, ukazuje osud, který podobně zasáhl řadu jiných, osud, o němž de facto neexistují žádná literární svědectví. (…). Natascha Wodin tuto literární mezeru zaplňuje. (…) Spisovatelka dlouho nevěděla, že je dítětem nuceně nasazených, věděla pouze, „že patřím k podřadné sortě lidí, k jakémusi odpadu, který zůstal po válce“.více ...
Ulrike Edschmid: Ein Mann, der fällt © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Ulrike Edschmid
Ein Mann, der fällt

Muž, který v románu Ulrike Edschmidové padá, nemá žádné jméno. V průběhu celé knihy zůstává s vypravečským odstupem „jím“.
On tedy v nemocnici řekne, že spadl, tak jako postava z obrazu Maxe Beckmanna, hlavou napřed, ruce natažené před tělem. Lékaři v nemocnici mají pro následky pádu název: contusio spinalis, poranění míchy. Stále ještě existuje drobná naděje, že nervové dráhy zůstaly nezraněny. Je však jasné, že po tomto dni, po 27. Juli 1986, nebude už nic jako dřív.více ...
Theresia Enzensberger: Blaupause © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017

Theresia Enzensberger
Blaupause

Luise Schillingová, dívka z dobré berlínské rodiny, přichází v roce 1921 studovat na výmarský Bauhaus. Vypravěčka se vrhá do studia architektury se stejnou ctižádostí jako naivitou. Stane se součástí esoterického kroužku soustředěného kolem švýcarského malíře a přírodního mystika Johannese Ittena – který byl na školu povolán jako mistr coby jeden z prvních – a brzy nabyde přesvědčení, že prostřednictvím postních rituálů a kultu těla získala přístup k umění a nové přátele. Mezi Ittenovými učedníky poznává Jakoba, studenta-dandyho, který nepoplete hlavu pouze jí.více ...
Ulla Hahn: Wir werden erwartet © Deutsche Verlags-Anstalt Mnichov, 2017

Ulla Hahn
Wir werden erwartet

Má-li psaní vlastního životopisu posloužit k tomu, aby si člověk udělal jasno o svém životě – což pro autobiograficky inspirovanou románovou formu, již zvolila Ulla Hahnová, platí stejně dobře –, pak pět let trvající aktivita v DKP (Německé komunistické straně) představuje na autorčině životní cestě úsek, který je třeba osvětlit, neboť se jedná o jednu z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších současných německých básnířek. Vysvětlení, jež se rozrostlo na čtyři svazky a 2500  stran, je velmi zajímavé jak pro ni, tak pro čtenáře: z psychologického, sociologického, historického a literárního hlediska. Kniha „Wir werden erwartet“ uzavírá příběh o vzdělání, emancipaci a vzestupu.více ...
Christoph Hein: Trutz © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Christoph Hein
Trutz

Na akci, již pořádala Nadace pro vyrovnání se s diktaturou SED se přihlásí muž v publiku a kritizuje několik chyb v přednášce referentky. Zájem zvědavého vypravěče je rázem probuzen. Dotyčný se jmenuje Maykl Trutz a není to žádný protivný chytrolín, jak se domnívá uražená referentka. Naopak, má za sebou podivuhodné vzdělání, zcela výjimečný trénink mozku. V Moskvě ho totiž Waldemar Gejm, profesor matematiky a jazykovědy, zasvětil do umění mnemoniky. Mnemotechnika je rafinovaný způsob trénování paměti. Ten, kdo ji ovládá, má při vzpomínání zjevnou výhodu.více ...
Paulus Hochgatterer: Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war © Deuticke Verlag, Vídeň, 2017

Paulus Hochgatterer
Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war

O konci, zhroucení, kapitulaci, osvobození, ať už tomu chceme říkat jakkoli – o tom všem bylo každopádně řečeno a napsáno mnoho. (…) Rakušan Paulus Hochgatterer, který není pouze spisovatelem, ale rovněž pracuje ve Vídni jako dětský psycholog, uvedl v jednom interview hned dva dobré důvody ospravedlňující jeho poslední novelu, útlou knížku o přesně sto deseti stranách: Za prvé, říká Hochgatterer, postupně vymírá generace těch, kdo ještě zažili druhou světovou válku. (…)více ...
Daniel Kehlmann: Tyll © Rowohlt Verlag, Reinbek u Hamburku, 2017

Daniel Kehlmann
Tyll

Román se jmenuje „Tyll“ a jeho obálku zdobí maska kejklíře, avšak Daniel Kehlmann nenapsal knihu o Enšpíglovi. Daleko spíše napsal román o třicetileté válce, v němž se překvapivě objevuje středověká šelmovská postava Tylla Ulenspiegela. Podle kritérií historické správnosti tam nemá co pohledávat, avšak podle kritérií poetické, možná dokonce psychologické správnosti, lze na věc pohlížet i jinak – nebo možná právě opačně. (…)více ...
Michael Köhlmeier: Der Mann, der Verlorenes wiederfindet © Carl Hanser Verlag, Mnichov, 2017

Michael Köhlmeier
Der Mann, der Verlorenes wiederfindet

Na prostranství před klášterem v Arcelle u Padovy leží muž a umírá. Přihlížejí tomu tři tisícovky lidí. Ještě před chvílí jim kázal, pak ho síly opustily. Je horko. Dav si udržuje odstup. Podložili mu šíji dekou, naložili ho na valník. Nikdo mu nepomůže, nikdo nepřijde, aby utišil jeho žízeň nebo zmírnil jeho bolesti. Lidé chtějí vidět, jak si k sobě Bůh vezme světce.
Michael Köhlmeier dovede mistrovsky skloubit historické postavy s fikčními texty. (…)více ...
Mariana Leky: Was man von hier aus sehen kann © DuMont Verlag, Kolín, 2017

Mariana Leky
Was man von hier aus sehen kann

Třetí román Mariany Lekyové s názvem „Was man von hier aus sehen kann“ dává už svým názvem (Co lze odsud vidět) najevo, že vlastním pohledem nikdy nevidíme všechno a nemůžeme ani odhalit jeho skutečný význam. Vždycky zůstává záhadou, jaké rány od života dostaneme. Nejinak je tomu i v malé vesnici ve Westerwaldu, kde se román odehrává – odhlédneme-li od toho, že se otec vypravěčky Luise, který vždycky všem radí „pustit k sobě víc světa“, brzy vydá na nekonečnou cestu kolem světa. Rovněž matka, majitelka květinářství, je spíše nepřítomná, zabývá se rozchodem s manželem a s milencem, takže nejdůležitější postavou se v Luisině životě a středobodem celé vesnice stává babička Selma.více ...
Robert Menasse: Die Hauptstadt © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Robert Menasse
Die Hauptstadt

Román Die Hauptstadt začíná tím, že po Bruselu pobíhá prase. Je to veselá, vysoce symbolická a tudíž i politická scéna, neboť vypovídá velmi mnoho o místě, jež se stalo negativní projekční plochou pro celou Evropu: o hlavním městě EU, sídle evropské byrokracie, jež si osobuje právo rozhodovat o životě tolika států. (…) Jedná se však především o šablony resentimentu, což ostatně Menasse ukazuje už na začátku textu. Pro něj neexistuje jenom svině, ale i prasátko pro štěstí.více ...
Marion Poschmann: Die Kieferninseln © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Marion Poschmann
Die Kieferninseln

„Die Kieferninseln“ je především nesmírně humorná kniha. Přitom by její výchozí konstelace mohla být jen stěží smutnější. Jistý muž, německý kunsthistorik jménem Gilbert Silvester (momentální specializace, avšak i akademický stav nouze: výzkum vousů), (…) se právě vydal na útěk kvůli podezření, že ho manželka podvádí. Kromě snu pro to sice nemá žádné indicie, ale muže, který v životě už mnohokrát ztroskotal, to dožene tak daleko, jak si jen dokáže představit: prvním letadlem do Japonska („všude samé bezvousé osoby“). V Tokiu se na sklonku léta náhodou setká se studentem Yosou Tamagočim, který chce spáchat sebevraždu ze strachu před zkouškami.více ...
Sasha Marianna Salzmann: Außer sich © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Sasha Marianna Salzmann
Außer sich

Román autorky, která se narodila v roce 1985 ve Volgogradu, vyrůstala v Moskvě a po přestěhování do Německa pracovala zprvu jako dramatička, kongeniálním způsobem realizuje to, co slibuje jeho název. „Außer sich“ (Bez sebe) vypráví o rušení hranic. (…) Román se rozprostírá přes celé jedno století a vypráví o čtyřech generacích jedné rodiny. Pohybuje se přitom mezi Sovětským svazem, Německem po pádu Berlínské zdi a současným Tureckem. Příběh však není pojatý jako široce nahozené panoráma, jako obraz bitvy.více ...
Ingo Schulze: Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst © S. Fischer Verlag, Frankfurt nad Mohanem, 2017

Ingo Schulze
Peter Holtz. Sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst

K velkému tajemství NDR patří, že doopravdy stvořila nového člověka, který dokonce relativně dobře přežil pád východního bloku: kritického občana socialismu. (…) Tomuto kritickému občanovi, který nebyl do takové míry rozšířený v žádné jiné východoevropské zemi, nyní vystavěl pomník spisovatel Ingo Schulze, a to v postavě Petra Holtze. Holtz, sirotek z NDR, bere socialismus vážněji než všichni ostatní kolem, ba dokonce vážněji, než dovoluje strana a Stasi. Se svou naivitou se nehodí ani na špicla, na stovkách stran však poučuje přátele a nepřátele o skutečném komunismu.více ...
Uwe Timm: Ikarien © Kiepenheuer & Witsch Verlag, Kolín, 2017

Uwe Timm
Ikarien

Mnichov na jaře 1945 je městem plným trosek: ve střeše Pinakotéky, univerzity a mnoha dalších budov zejí velké díry po leteckých bombách z posledních dnů války. (…) Konec války je období, k němuž se Uwe Timm, jenž ho sám jako pětiletý zažil, opakovaně vrací. Ve své nejúspěšnější knize „Na příkladu mého bratra“ hledal odpověď na otázku, co staršího bratra tehdy přimělo odejít do Ruska, do války. „Ikarien“ začíná návratem: Mladý Michael Hansen se z USA, kam se jeho rodina vystěhovala už mnoho let před válkou, vrací zpět do Německa.více ...
Barbara Zoeke: Die Stunde der Spezialisten © Die Andere Bibliothek, Berlin, 2017

Barbara Zoeke
Die Stunde der Spezialisten

Zkoumání nacistických zločinů neúnavně odhalovalo skutky, které se vzpírají veškeré představivosti. K těm nejodpornějším patří systematické vyvraždění více než 200 000 nemocných, kteří „si nezasloužili žít“, jež bylo ospravedlňováno ideologií očištění německého genofondu – a to rukou lékařů. Je neuvěřitelné, že se lékaři, k jejichž etosu patří zásada neškodit nemocným, osobně zapojili do vražedné mašinerie. A přece je nutné to pochopit, neboť německá společnost nemůže porozumět medicínské etice bez znalostí zločinů, jichž se lékaři v době nacismu dopustili. Historické výzkumy se však se svým odstupem a statistikami bohužel k většině lidí nedostanou. (…)více ...
Simone Buchholz: Beton Rouge © Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017

Simone Buchholz
Beton Rouge
Krimi

Ti nahoře jsou chtiví, neschopní a zkorumpovaní. Kdo to jednou pochopil, třeba proto, že čte detektivky Simone Buchholzové, toho stěží překvapí, že jsou navíc sadisticky založení a ve volném čase přejíždějí mladé cyklistky. Ahoj, Hamburku! Chastity Rileyová, státní zástupkyně a hrdinka knih Simone Buchholzové, je zase na cestách. (…)
Chastity Rileyová je zosobněný světobol, postava, kterou nejvíce charakterizuje vše, čím se oblopuje: alkohol, káva, kožená bunda, stará hudba (…)více ...
Monika Geier: Alles so hell da vorn © Ariadne im Argumentverlag, Hamburk, 2017

Monika Geier
Alles so hell da vorn
Krimi

Hrdinka dosud sedmi detektivních románů Moniky Geierové se jmenuje Bettina Bollová. (…) aktuální vyšetřování probíhá chaoticky. Policista zastřelený v nevěstinci byl Bettinin blízký kolega, proto ji vyšlou do speciální vyšetřovací komise, která se zabývá násilným činem mladé prostitutky. Bollová, rozpolcená mezi služebními povinnostmi a instinktem, dezorganizovaná a přece svým způsobem vždycky ve středu událostí, nachází ty pravé svědky, klade ty pravé otázky a dokonce vypálí výstřel, který zachrání život. Tuto ženu nelze nemilovat, protože navzdory neustálému vyčerpání dokáže neustále udržet ve vzduchu všechny míčky, s nimiž žongluje.více ...