Archiv

„Knihy, o nichž se mluví“

Výběr německy psané beletrie a literatury faktu je zpracován díky spolupráci knihoven Goethe Institutu ve střední a východní Evropě. Vychází dvakrát ročně v tištěné podobě, vždy v návaznosti na Lipský a Frankfurtský knižní veletrh. V archívu naleznete recenze z minulých let, z autorskoprávních důvodů pouze poslední tři roky.